Tag: Stanisław Żółkiewski

Kalendarium historyczne

18 września 1620 roku rozpoczęła się bitwa pod Cecorą

Tego dnia 1620 roku rozpoczęła się bitwa pod Cecorą Bitwa pod Cecorą to starcie między Rzeczpospolitą, a Turcją. Zbliżało się wielkimi krokami. Osmanie zakończyli wojnę z Persją i szykowali się do wojny w Europie, jednak jeszcze nie było wiadomo czy uderzą na Habsburgów czy na Rzeczpospolitą. Szalę prawdopodobnie przechylił fakt, […]

porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami
Kalendarium historyczne

28 sierpnia 1610 roku miało miejsce porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami

Tego dnia 1610 roku miało miejsce porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, iż królewicz Władysław Waza zostanie obrany na tron moskiewski Porozumienie Stanisława Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, na które przystał 18 sierpnia 1610 roku, dotyczyło posadzenia Władysława Wazy na moskiewskim tronie Rozmowy dotyczące obrania Władysława toczone były już od stycznia […]

Kalendarium historyczne

4 lipca 1610 roku rozegrała się bitwa pod Kłuszynem

Tego dnia 1610 roku miała miejsce bitwa pod Kłuszynem Bitwa pod Kłuszynem, w której wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego (ok. 6 000), rozbiły kilkakrotnie liczniejszą armię (ok. 35 000) moskiewsko-szwedzką pod wodzą Dymitra Szujskiego i Jacoba Pontussona De la Gardie. Podczas bitwy pod Kłuszynem chorągwie husarskie musiały wielokrotnie […]

Kalendarium historyczne

24 czerwca 1610 roku miała miejsce bitwa pod Carowym Zajmiszczem

Bitwa pod Carowym Zajmiszczem to starcie w czasie wojny polsko-moskiewskiej 1609-1618. Wojska cara Wasyla Szujskiego ruszyły na odsiecz oblężonemu przez wojska Zygmunta III Wazy Smoleńskowi. Osłonę tej armii zapewniały wojska Grigorija Wołujewa, w sile około 8000. Na przeciw tej armii wyruszył hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski, który 23 czerwca dotarł pod […]

Kalendarium historyczne

17 maja 1602 roku miało miejsce zdobycie twierdzy Fellin przez wojska polsko-kozackie

Tego dnia 1602 roku wojska polsko-kozackie zdobyły twierdzę Fellin Zobycie twierdzy Fellin przez wojska polsko-kozackie miało miejsce podczas wojny polsko-szwedzkej 1600-1611. Wojska Rzeczypospolitej po dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego oblegały miasto Felin w Inflantach. Po przybyciu posiłków pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego oraz artyleria rozpoczął się ostrzał. 4 maja poprzez […]

Kalendarium historyczne

9 października 1610 roku miało miejsce wkroczenie na Kreml chorągwi polskich

Tego dnia 1610 roku miało miejsce wkroczenie na Kreml chorągwi polskich, dowodzonych przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego Wkroczenie na Kreml chorągwi polskich było poprzedzone spektakularnym zwycięstwem Żółkiewskiego pod Kłuszynem, które przyspieszyło pertraktacje. Stanisław Żółkiewski bez konsultacji z Zygmuntem III i wbrew jego planom, doprowadził do podpisania ugody z bojarami. […]