Tag: Świdrygiełło

przywilej jedlneński
Kalendarium historyczne

4 marca 1430 roku wydano przywilej jedlneński

Tego dnia 1430 roku Władysław II Jagiełło wydał przywilej jedlneński Przywilej jedlneńsko-krakowski to kolejny przywilej dla szlachty polskiej nadany przez Władysława Jagiełłę, który był oznaką rosnącej pozycji średniej szlachty, dążącej do zabezpieczenia swoich swobód oraz słabnącej pozycji starego króla. Przywilej ten odegrał również wielką rolę w zagwarantowaniu Władysławowi Warneńczykowi sukcesji […]

wojska zaciężne Wojna polsko-krzyżacka
Artykuły historyczne Średniowiecze

Wojska zaciężne. Wojna polsko-krzyżacka 1431-1435

Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim w XV wieku – wojna polsko-krzyżacka 1431-1435 Od początku XV wieku wojsko zaciężne było stale obecne w armiach Korony Królestwa Polskiego oraz jego odwiecznego adwersarza, czyli Zakonu Krzyżackiego. Siłę jego oręża wykorzystano także i w kolejnym konflikcie, jakim była wojna polsko-krzyżacka z lat […]