Tag: Władysław Jagiełło

Zakon Krzyżacki
Kalendarium historyczne

19 listopada 1190 roku założono Zakon Krzyżacki

Tego dnia 1190 roku został założony Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany w Polsce bardziej jako Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki był zakonem rycerskim, jednym z trzech największych, obok Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty oraz Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa […]

Kalendarium historyczne

31 października 1424 roku urodził się Władysław III Warneńczyk

Tego dnia 1424 roku urodził się Władysław III Warneńczyk, król Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk był synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. 25 lipca 1434 roku został koronowany na króla Polski. W chwili wstąpienia na tron miał zaledwie 10 lat. Przez kilka lat w jego imieniu rządy sprawowała Rada […]

Grunwald - Wojciech Kossak
Kalendarium historyczne

10 października 1410 roku miała miejsce bitwa pod Koronowem

Tego dnia 1410 roku miała miejsce bitwa pod Koronowem Bitwa pod Koronowem to starcie w ramach wielkiej wojny, między siłami Zakonu Krzyżackiego, dowodzonymi przez Michała Küchmeistera, a wojskami polskimi, dowodzonymi przez Sędziwoja z Ostroroga i Piotra NiedźwiedzkiegoZ Nowej Marchii na czele około 4 000 ludzi maszerował Küchmeister. Jagiełło wysłał przeciw […]

Kalendarium historyczne

14 sierpnia 1409 roku posłowie krzyżaccy wręczyli Władysławowi Jagielle akt wypowiadający wojnę Królestwu Polskiemu

Tego dnia 1409 roku w Korczynie posłowie krzyżaccy wręczyli Władysławowi Jagielle akt wypowiadający wojnę Królestwu Polskiemu Wielki mistrz Ulryk von Jungingen, chcąc uprzedzić nieuchronny atak, pierwszy zdecydował się wypowiedzieć Polsce wojnę 6 sierpnia 1409 roku. Decyzja stawiała Koronę w roli ofiary, co miała bardzo wielkie znaczenie ze względu na opinię […]

Aleksander Dobry
Kalendarium historyczne

1 sierpnia 1404 roku Aleksander Dobry złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle

Tego dnia 1404 roku Hospodar Mołdawii Aleksander Dobry, złożył w Kamieńcu Podolskim hołd lenny królowi Władysławowi II Jagielle Aleksander Dobry pragnął bronić kraju przed silniejszymi armiami. W trosce o swój kraj, musiał zawiązać sojusze. Złożył hołd królowi polskiemu, Władysławowi Jagielle, w Kamieńcu Podolskim w 1404 roku. Warto dodać, że do […]

Kalendarium historyczne

23 lipca 1422 roku Władysław Jagiełło nadał przywilej czerwiński

23 lipca 1422 roku w obozie pod Czerwińskiem, król Władysław Jagiełło nadał polskiej szlachcie kolejny przywilej generalny, zwany od miejsca wydania i znany jako przywilej czerwiński Jagiełło nadał przywilej czerwiński w lipcu 1422 roku w obawie przed załamaniem się wyprawy zbrojnej przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Polski król obawiał się zbytniej popularności […]

Kalendarium historyczne

17 lipca 1399 roku zmarła Jadwiga Andegaweńska, król Polski

Tego dnia 1399 roku zmarła Jadwiga Andegaweńska, król Polski Jadwiga Andegaweńska była córką króla Polski i Węgier Ludwika Węgierskiego i żoną Władysława Jagiełły. Po śmierci swojego ojca przybyła do Polski i 16 października 1384 roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. W 1386 roku poślubiła […]