Tag: Zygmunt I Stary

Kalendarium historyczne

18 kwietnia 1518 roku odbyła się koronacja Bony Sforzy na królową Polski i jej zaślubiny z Zygmuntem I Starym

Tego dnia 1518 roku na Wawelu odbyła się koronacja Bony Sforzy na królową Polski i jej zaślubiny z Zygmuntem I Starym Koronacja Bony Sforzy na królową Polski i jej zaślubiny z Zygmuntem I Starym odbyły się w 1518 roku. Jej pełna tytulatura brzmi – Bona, z Bożej łaski królowa Polski, […]

przywilej toruński
Kalendarium historyczne

7 stycznia 1520 roku wydano przywilej toruński

Tego dnia 1520 roku Zygmunt I Stary wydał przywilej toruński Przywilej toruński wydał w Toruniu Zygmunt I Stary, który zezwalał szlachcie na wolną żeglugę po Wiśle, ograniczał kompetencje sądów miejskich wobec przewinień popełnianych przez szlachtę, oraz wyznaczał minimalną długość pańszczyzny na jeden dzień w tygodniu. Dokonane przywilejem toruńskim ujednolicenie pańszczyzny […]

Kalendarium historyczne

19 grudnia 1512 roku Wasyl III złamał traktat „wiecznego pokoju”

Tego dnia 1512 roku wielki książę moskiewski Wasyl III złamał traktat „wiecznego pokoju” Traktat „wiecznego pokoju”, porozumienie zostało zawarte w 1508 roku z królem Polski Zygmuntem I Starym i nie wytrzymało próby czasu. Książę moskiewski ruszył na Smoleńsk, rozpoczynając tym samy kolejną wojnę Korony i Litwy z Moskwą. Ostatecznie wyprawa […]