10 maja 1871 roku podpisano pokój frankfurcki kończący wojnę francusko-pruską

Tego dnia 1871 roku podpisano pokój frankfurcki, czyli traktat kończący wojnę francusko-pruską

Pokój frankfurcki kończył wojnę francusko-pruską, którą wypowiedział Prusom cesarz Napoleon III 19 lipca 1870 roku, po opublikowaniu tzw. depeszy emskiej. Dokument autorstwa króla Wilhelma I, zapewniał Francję, iż nie zamierza on forsować kandydatury Hohenzollernów na tron Hiszpanii.

Otto von Bismarck zmienił treść depeszy, tak że stała się obraźliwa wobec sąsiada, co Napoleon uznał za zniewagę. Kanclerz pruski, dążył do wojny, zdając sobie sprawę z dysproporcji między obiema armiami. Konflikt rzeczywiście okazał się popisem niemieckiej machiny wojennej, Francuzi ponosili same klęski, jak choćby w słynnej bitwie pod Sedanem.

Fala niezadowolenia w Paryżu, doprowadziła do rewolucji, która obaliła cesarstwo. Zmiana władz nie zaowocowała jednak sukcesami militarnymi. Stolica Francji, po kilkumiesięcznym oblężeniu, skapitulowała. Wilhelm I ogłosił się cesarzem zjednoczonych Niemiec.

Na mocy traktatu pokojowego Alzacja i część Lotaryngii przeszły we władanie niemieckie, upokorzona Francja musiała też zapłacić ogromną kontrybucję wojenną w wys. 5 mld franków. Francuzi nigdy jednak nie zapomnieli tej zniewagi, która wkrótce stała się jedną z podwalin I wojny światowej.

Zdjęcie: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*