Tag: wojna francusko-pruska

Kalendarium historyczne

10 maja 1871 roku podpisano pokój frankfurcki kończący wojnę francusko-pruską

Tego dnia 1871 roku podpisano pokój frankfurcki, czyli traktat kończący wojnę francusko-pruską Pokój frankfurcki kończył wojnę francusko-pruską, którą wypowiedział Prusom cesarz Napoleon III 19 lipca 1870 roku, po opublikowaniu tzw. depeszy emskiej. Dokument autorstwa króla Wilhelma I, zapewniał Francję, iż nie zamierza on forsować kandydatury Hohenzollernów na tron Hiszpanii. Otto […]

Dekret o Komisji Rządzącej
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1807 roku Napoleon wydał dekret o Komisji Rządzącej

Tego dnia 1807 roku Napoleon wydał dekret o powołaniu do życia Komisji Rządzącej Dekret o Komisji Rządzącej ustanawiał tymczasowy organ władzy na ziemiach polskich zabranym Prusom w wyniku wojny francusko – pruskiej z 1806 – 1807r. W skład Komisji Rządzącej weszli: Stanisław Małachowski (prezes), Piotr Bieliński, Ksawery Działyński, Ludwik Szymon […]

Artykuły historyczne Historia XIX wieku Slider

XIX-wieczne mapki humorystyczne Europy

Satyra, stereotypy i propaganda. Rzecz o XIX-wiecznych mapkach humorystycznych Europy XIX wiek był epoką masowej prasy, a co za tym idzie, szybszej transmisji przekazywanych informacji. Sprzyjało to prowadzeniu skutecznej propagandy politycznej, która przybierała najrozmaitsze formy. Jedną z takich form, która zyskała ogromną popularność w ówczesnej Europie, były tzw. mapki humorystyczne […]