Napoleon III Bonaparte

9 stycznia 1873 roku zmarł Napoleon III Bonaparte

Tego dnia 1873 roku zmarł Napoleon III Bonaparte, cesarz Francuzów i książę Andory

Napoleon III Bonaparte – Karol Ludwik Napoleon Bonaparte, urodził się w 1808r. jako pierwsze dziecko brata Napoleona I, króla Holandii Ludwika Bonapartego. Po śmierci Napoleon II zw. Orlątkiem w 1832r. uznał się za spadkobiercę stryja Napoleona I.

Dwukrotnie próbował przejąć władzę we Francji – pierwszy raz w 1836r. i drugi w 1840r., po czym to osadzono go w twierdzy Ham z dożywotnim wyrokiem. W 1846r. dokonał efektownej ucieczki i zbiegł do Anglii, z której powrócił 2 lata później. W 1848r. został wybrany po rewolucji lutowej do Zgromadzenia Narodowego, by jeszcze w tym samym roku zostać prezydentem Francji. Funkcję tę sprawował do 1852r., kiedy to dokonując zamachu stanu przejął pełnię władzy państwowej i został Cesarzem Francuzów (tzw. II Cesarstwo).

Był światłym monarchą, popierał rozwój gospodarczy i finansowy Francji, odbudował jej pozycję na arenie międzynarodowej (m.in. poprzez sojusz z Wielką Brytanią), jednocześnie prowadził wiele wojen kolonialnych i dalekomorskich. W 1870r. częściowo doprowadził do wybuchu wojny z Prusami (po incydencie z depeszą emską). Podczas jednej z serii przegranych dla Francuzów bitew, pod Sedanem, wzięty do niewoli 1 września 1870r. Niedługo potem zdetronizowany przez liderów rewolucji wrześniowej. Zmarł na wygnaniu w 1873r. w Wielkiej Brytanii.

(obraz Franaz Xavera Winterhaltera, wikipedia.nl)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*