1 września 1870 roku miała miejsce bitwa pod Sedanem

W czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 roku, po klęsce pod Gravelotte, armia francuska została zmuszona do wycofania się w stronę Metzu. W celu ratowania wycofującej się armii, cesarz Napoleon III sformował pospiesznie nową armię i ruszył z nią w kierunku Metzu. Ruch ten odsłonił flanki armii francuskiej i pozwolił wojskom Prus okrążyć przeciwnika. Prusacy pod dowództwem feldmarszałka Helmuta von Moltke odcięli francuzów pod miastem Sedan. Na rozkaz cesarza Francuzi spróbowali przerwać pierścień okrążenia. Jedynym dogodnym ku temu miejscem była lewa flanka osłaniana przez ufortyfikowane miasto. Ten sam punkt wybrał również do pierwszego ataku feldmarszałek von Moltke. Francuzi wsparci przez słabo uzbrojonych mieszkańców miasta starli się z sasko-pruskimi oddziałami. Po dwóch godzinach Francuzi zostali zmuszeni do odwrotu z lewej flanki. Von Moltke widząc desperację wojsk cesarskich ściągnął na pole bitwy pozostałem pruskie oddziały stojące dotąd w odwodzie. Przybywające oddziały pruskie złamały opór francuzów, prowadząc do ich całkowitej kapitulacji. W wyniku zwycięstwa Prus, do niewoli dostał się cesarz francuski Napoleon III Bonaparte, a w kilka dni później, lud po raz kolejny obalił monarchię kładąc kres II Cesarstwu.

(Kanclerz Prus Otto von Bismarck podczas rozmowy z pojmanym Napoleonem III)

One Comment

  1. dziś tez 10. rocznica sowieckiej „akcji” w Biesłanie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*