Aparat bezpieczeństwa | Recenzja

Aparat bezpieczeństwa. Studia nad działalnością i metodami pracy

Historia dziejów najnowszych często dotyczy niełatwych zagadnień, obecnych jeszcze w życiu publicznym i prywatnym. Taką rolę ingerencji, charakaterystyczną dla ustrojów autorytarnych, spełniają służby bezpieczeństwa. Zakres ich działalności w czasach PRL-u opisuje książka „Aparat bezpieczeństwa”, wydana przez IPN Wrocław. Redakcja zapewnia, że w ramach projektu pt: „W stronę antropologii bezpieki”, możemy spodziewać się wiedzy, której temat nie został wyczerpany.

Na treść publikacji składa się siedem prac naukowców, dyskutujących o bezpiece w 2019 roku w Kowarach. Warto zaznaczyć, że na koniec każdego rozdziału zamieszczono bibliografię, a wstęp, słowa kluczowe czy streszczenia omawiające dany temat, są ukazane dodatkowo w języku angielskim i niemieckim. Pod redakcją książki, do której należą historycy związani z Uniwersytetem Wrocławskim, zebrano wiedzę o czynach policji politycznej na poziomie wysokim, jako „Studia…”. Jeżeli zaś do wydania tej publikacji przyczyniła się Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Oddział we Wrocławiu, to warto poświęcić kilka chwil na jej przeczytanie. Tematyka tu towarzysząca jest utwierdzeniem i poszerzeniem wykładów. Pierwszy z naukowców – Krzysztof Brzechczyn jest twórcą rozdziału „Anatomia spiskowych teorii dziejów. Próba rekonstrukcji metodologicznej”, przy czym ma on w swoim dorobku pracę m.in. „Nowe perspektywy badawcze w transnarodowej historii komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej” i – jako filozof – jest znawcą metodologii humanistyki oraz nauk społecznych. Oczywiście można by wymieniać wiele przykładów zapisanych w tej książce, poruszonych przez ekspertów w swoich dziedzinach. Wymieńmy ich: Justyna Dudek, Joanna Żelazko, Tadeusz Wolsza, Zbigniew Bereszyński, Jacek Jędrysiak czy Bogusław Górka.

Źródła internetowe podawane dodatkowo, powiększają atrakcyjność czytania, jako nowoczesne zapoznanie się z tematem, zachęcając do dalszych poszukiwań.

Wydaje się, że 208 stron wiernie oddaje obraz czasów PRL-u i działającej w nim aparatu bezpieczeństwa, odsyłając właśnie do reszty zasobów typu źródła archiwalne. Jako uzupełnienie na końcu książki zamieszczono wykaz skrótów, noty o autorach oraz indeks osób. Wydanie IPN-u (2021 rok, Wrocław – Warszawa) utwierdza jej pozycję w historii najnowszej, w kategoriach wyższych od popularnonaukowych.

Nowoczesne ukazanie historii – w dodatku ciekawie, jest celem każdego twórcy historyka. Konkurencja na rynku wydawniczym jest spora, cieszy zatem fakt, że grono naukowców w tej właśnie książce przedstawiło swoje wykłady. Być może nie zyska sobie zbytniej popularności, ale z tym się liczy publikacja o ściśle określonej tematyce i specjalistycznej wiedzy.

Wydawnictwo: IPN

Ocena recenzenta: 6/6

Paweł Marek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*