21 lipca 1946 roku miała miejsce egzekucja Arthura Greisera, ostatnia publiczna egzekucja w Polsce

Tego dnia 1946 roku miała miejsce egzekucja Arthura Greisera, ostatnia publiczna egzekucja w Polsce

Egzekucja Arthura Greisera miała miejsce o godz. 7, 21 lipca 1946 roku na poznańskiej cytadeli. Była to ostatnia publiczna egzekucja w Polsce. Arthur Greiser był członkiem NSDAP od 1929 roku. Przejawiał zdecydowane poglądy antypolskie. Sprzeciwiał się obecności Polaków w Gdańsku i w Wielkopolsce. Przed wybuchem wojny był prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska. 1 września 1939 roku stał na pancerniku Schleswig-Holstein.

W trakcie II wojny światowej był namiestnikiem kraju Warty – prowincji Rzeszy powstałej po zajęciu tych ziem przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Od początku okupacji brutalnie rozprawiał się z wszelkimi przejawami polskości na tych ziemiach. Rozpoczęły się przesiedlenia ludności, aresztowania inteligencji oraz silna germanizacja. Niemcy przeprowadzali masowe mordy na Polakach i Żydach. Greiser odpowiada także za powstanie poznańskiego getta, w którym życie straciło kilkadziesiąt tysięcy Żydów.

W czasie gdy wojska sowieckie zbliżały się do Poznania, Greiser uciekł w głąb Rzeszy. Został wreszcie schwytany przez Amerykanów i osadzony. Bał się trafić w ręce sowietów i Polaków. Strona polska dążyła jednak do sprowadzenia hitlerowca do kraju. W marcu 1946 roku przeniesiono go do mokotowskiego więzienia, a następnie do Poznania. Wyrok na Greiserze miał wydać Najwyższy Trybunał Narodowy, od którego decyzji nie było praktycznie odwołania.

Proces Arthura Greisera rozpoczął się w czerwcu 1946 roku w Poznaniu. W jego trakcie niemiecki zbrodniarz starał się ocalić swoje życie i oddalić od siebie wszelkie zarzuty. Jego zachowanie budziło gniew, a czasem wręcz śmiech zgromadzonej ludności. Cały proces był bardzo aktywnie śledzony przez mieszkańców Wielkopolski. Na przesłuchania przychodziły tłumy. Bezczelne tłumaczenie się Greisera na nic się zdało. 9 lipca zapadł wyrok – niemiecki zbrodniarz został uznany za winnego wszystkich postawionych mu zarzutów, z wyjątkiem samodzielnego przeprowadzania egzekucji.

Greiser bał się śmierci i przez kolejne dni aktywnie walczył o uratowanie swojego życia. Jego prośby o uniewinnienie, kierowane do prezydenta Bieruta i aliantów, nie przyniosły rezultatu. Jedynie papież Pius XII poprosił polskie władze o oszczędzenie jego życia, lecz podkreślił, że nie usprawiedliwia czynów niemieckiego zbrodniarza.

Obejrzyj video: Jak powstało NSDAP?

Wyrok śmierci przez powieszenie został wykonany o 7, 21 czerwca 1946 roku w poznańskiej cytadeli. Ciało Greisera zostało skremowane i rozsypane w nieznanym miejscu. Jego egzekucja była ostatnią publiczną egzekucją przeprowadzoną w Polsce.  

Fot.: poznanznanyinieznany.tumblr.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*