Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

13 lipca 1943 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Sikory-Tomkowięta

Pacyfikacja wsi Sikory-Tomkowięta w 1943 roku W konsekwencji zabójstwa dwóch Niemców oraz za niewypełnianie obowiązkowych kontyngentów przez Polaków, miała miejsce pacyfikacja wsi Sikory-Tomkowięta. Doszło do niej 13 lipca 1943 roku w nocy. Żołnierze SS i żandarmerii otoczyli wieś. Większość jej mieszkańców została zatrzymana i uwięziona w jednym domu. Następnie Niemcy […]

Kalendarium historyczne

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy podczas insurekcji kościuszkowskiej Oblężenie Warszawy trwało od 13 lipca do 6 września 1794 roku i miało miejsce podczas powstania kościuszkowskiego. Warszawy broniło łącznie ok. 50 tyś. Polaków, a naprzeciwko nim stanęły oddziały pruskie i rosyjskie. Na czele tych pierwszych stał sam Fryderyk […]

UPA
Kalendarium historyczne

13 lipca 1943 roku zakończyły się zbrodnie w Dominopolu podczas rzezi wołyńskiej

13 lipca 1943 roku zakończyły się zbrodnie w Dominopolu. We wsi Dominopol dominowała ludność polska. Istniał w niej także ruch partyzancki, z którym wielu Polaków współpracowało. 11 lipca 1943 roku rozpoczęły się zbrodnie dokonywane przez odziały UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii). Pierwszego dnia zlikwidowały one część partyzantów. W kolejnych dniach żołnierze […]

Kalendarium historyczne

12 lipca 1900 roku odsłonięto pomnik cara Aleksandra II w Kaliszu

Pomnik cara Aleksandra II został odsłonięty 12 lipca 1900 przy Alei Wolności w Kaliszu. Na wysokim, białym postumencie umieszczono popiersie cara Aleksandra II (1855-1881). Na przedniej ścianie cokołu widniał napis, komu poświęcony jest pomnik. Umieszczono na nim także informacje o najważniejszych wydarzeniach z czasów panowania cara: uwłaszczenie chłopów z 1864 […]

Kazimierz Pułaski
Kalendarium historyczne

12 lipca 1769 roku miała miejsce bitwa pod Słonimem

Bitwa pod Słonimem Bitwa pod Słonimem w 1769 roku. Do bitwy pod Słonimem doszło w ramach tzw. konfederacji barskiej. Było to wystąpienie skierowane przeciwko królowi Poniatowskiemu i ingerencji rosyjskiej w państwo polskie. 12 lipca 1769 roku dowódca konfederacji – Kazimierz Pułaski przeprowadził swoje oddziały przez rzekę Szczarę. W ślad za […]

Kalendarium historyczne

9 lipca 1521 roku nad katedrą wawelską zawieszono Dzwon Zygmunt

Dzwon Zygmunta został ufundowany przez króla Zygmunta I Starego. Został odlany w 1520 roku w Krakowie, a dokonał tego ludwisarz z Norymbergi – Hans Behem. Na dzwonie widnieje inskrypcja, którą można przetłumaczyć na język polski: „Bogu najlepszemu, największemu i dziewicy Bogarodzicy, świętym patronom swoim, znakomity Zygmunt król Polski ten dzwon […]

Kalendarium historyczne

8 lipca 1824 roku urodził się Włodzimierz Krzyżanowski, który walczył w wojnie secesyjnej

Władysław Krzyżanowski urodził się 8 lipca 1824 roku w Rożnowie. W jego rodzinie znajdowali się członkowie wojsk napoleońskich oraz powstaniec listopadowy. Trafił do Poznania, gdzie zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po udziale w antypruskim powstaniu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Za Atlantykiem zamieszkał w Wirginii i pracował przy budowie kolei na […]

Kalendarium historyczne

7 lipca 1943 roku Niemcy rozstrzelali 336 Polaków we wsi Szaulicze

Do egzekucji i pacyfikacji wsi doszło w zemście za zabicie niemieckiego doktora. Zabójstwa Niemca dokonali AK-owcy lub radzieccy partyzanci. 7 lipca 1943 roku hitlerowcy otoczyli wieś, wygnali mieszkańców z domów i oskarżyli ich o współpracę z partyzantami. Następnie przeprowadzili egzekucję, w której życie straciło 336 osób, w tym 120 dzieci. […]