Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

15 czerwca 1215 roku Jan bez Ziemi wydał Wielką Kartę Swobód

Wielka Karta Swobód – Dokument został wydany przez króla Anglii w reakcji na wystąpienia przeciwko niemu oraz ucisk feudalny. Ograniczał władzę monarszą oraz nadawał pewne przywileje duchowieństwu i baronom. Przyznawał uprawnienia Radzę Królewskiej, która zyskała wpływ na króla. Ponadto gwarantował m.in. swobodę handlu i wolność osobistą. Był przełomowym dokumentem w […]

Kalendarium historyczne

14 czerwca 1775 roku została powołana Armia Kontynentalna

Armia Kontynentalna została powołana przez II Kongres Kontynentalny obradujący od początku 1775 roku w Filadelfii. Była to formacja wojskowa wszystkich 13 zbuntowanych kolonii angielskich w Ameryce Północnej podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Na jej czele stanął przyszły pierwszy prezydent – gen. George Washington. W jej szeregach było wielu ochotników […]

Kalendarium historyczne

14 czerwca 1940 roku wojska niemieckie wkroczyły do Paryża

Wojska niemieckie wkroczyły do Paryża – Do zajęcia stolicy Francji przez hitlerowców doszło po ponad miesięcznym natarciu na Europę zachodnią. 10 maja 1940 roku zakończyła się tzw. dziwna wojna, czyli okres kilku miesięcy podczas których na granicy między Niemcami a Francją nie dochodziło do walk, mimo że oba państwa były […]

Kalendarium historyczne

13 czerwca 1934 roku w Warszawie rozpoczęła się wizyta ministra Goebbelsa w Polsce

Stosunki polsko-niemieckie od wieków pełne były animozji. Po I wojnie światowej doszło m.in. do wojny celnej oraz podpisania przez Niemcy traktatu w Locarno i Rapallo. Relacje między oboma krajami uległy jednak poprawie po podpisaniu wspólnej deklaracji o niestosowaniu przemocy w styczniu 1934 roku. Pewnym symbolem tej zmiany jest także wizyta […]