Autor: Redakcja

Aktualności Kalendarium historyczne

18 października 1526 roku urodziła się Anna Jagiellonka – Dei gratia Infans Regni Poloniae

Córka Zygmunta I Starego i Bony Sforza. Do 1548 roku mieszkała na Wawelu, a po ślubie brata Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną, którego nie akceptowała, przeniosła się na Mazowsze, a potem do Wilna i Płocka. Nie wyszła za mąż, gdyż Zygmunt August nie zgodził się na jej małżeństwo z […]

Aktualności Kalendarium historyczne

18 października 1813 roku już trzeci dzień toczyła się bitwa pod Lipskiem

Po spokojnej niedzieli, nadszedł czas na konfrontację 160 tys. Francuzów z 300 000 sprzymierzonych. Choć zaplanowali oni atak na 7.00, to przystąpili do niego godzinę później, chociaż w nocy również miały miejsce drobne starcia w Paunsdorf, Klein – Posna, Liebertkwolkwitz, Holzhausen i Zuckelhausen oraz Meusdorf. Pomiędzy 8 a 10 rano […]

Aktualności Kalendarium historyczne

17 października 1975 roku zmarł w Rzymie Jerzy Braun

Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, w okresie międzywojennym redaktor naczelny Gazety Literackiej i Zet-u. W czasie wojny przywódca podziemnej organizacji Unia, uczestnik powstania warszawskiego oraz ostatni delegat rządu na Kraj. Po wojnie redaktor „Tygodnika Warszawskiego”. Aresztowany w 1948 i skazany na dożywocie, z więzienia wyszedł w roku 1956. W roku 1965 roku […]

Aktualności Kalendarium historyczne

17 października 1863 roku Romuald Traugutt zostaje dyktatorem powstania

Gdy aresztowano Józefa Piotrowskiego (naczelnik miasta Warszawy i członek Rządu Narodowego czerwonego) pojawiła się groźba dekonspiracji władz powstańczych. Przewodniczący Rządu Narodowego czerwonego Franciszek Dobrowolski, wezwał Romualda Traugutta do utworzenia rządu w nowym składzie.  Traugutt  17 października 1863 roku powołał nowy rząd i objął także funkcje dyktatora powstania przyjmując pseudonim Michał Czarnecki.

Aktualności Kalendarium historyczne

17 października 1941 roku Luksemburg został sklasyfikowany przez władze nazistowskie jako Judenfrei, czyli teren wolny od Żydów

Luksemburg był pierwszym celem kampanii francuskiej, w czasie której III Rzesza złamała także neutralność Belgii i Holandii. Księstwo zostało opanowane w ciągu kilku godzin. 14 sierpnia 1940 roku wcielono je do Niemiec. Termin Judenfrei pojawił się już w XIX wieku w Prusach, a następnie w Austrii, jednak dopiero naziści zaczęli […]

Aktualności Kalendarium historyczne

17 października 1865 roku w Oszmianie urodził się Lucjan Żeligowski

Był  pułkownikiem piechoty Armii Imperium Rosyjskiego oraz generałem broni Wojska Polskiego. Dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego, przywódcą Litwy Środkowej, inspektorem Armii w Warszawie, ministrem Spraw Wojskowych, posłem na Sejm, członkiem Rady Narodowej RP. Najbardziej znany z tzw. buntu Żeligowskiego (Żeligiady), podczas którego wojsko podległe generałowi zajęło Wilno i jego okolice, proklamując powstanie […]