Autor: Redakcja

Powstanie styczniowe
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe – Polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego,. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego i było największym polskim powstaniem narodowym. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas […]

Grigorij Jefimowicz Rasputin
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1869 roku w Pokrowskoje urodził się Grigorij Jefimowicz Rasputin

Grigorij Jefimowicz Rasputin – Ta osnuta legendami postać, została uznana za mnicha pomimo tego, że nigdy nie złożyła żadnych ślubów zakonnych. Ponadto Rasputin posiadł opinię hulaki, jasnowidza, egzorcysty i wędrownego kaznodziei. Jego historia do 1903 roku opiera się w całości na legendach. Dopiero w 1903 roku zawitał w czasie wędrówek […]

Pacyfikacja powstania w Wandei
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1794 roku miała miejsce pacyfikacji powstania w Wandei

Pacyfikacja powstania w Wandei – Kierowana przez gen. Turreau i komisarza Carriera „piekielna kolumna” ruszyła w tereny Wandejskie. Wojska paliły i burzyły co popadło, miasta i wsie oraz mordowały ludzi – mężczyzn, kobiety i dzieci. Od końca stycznia do maja zginęło około 50.000 ludzi – zgilotynowanych, zmarłych w więzieniach, spalonych. […]

Janusz Meissner
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1901 roku w Warszawie urodził się Janusz Meissner ps. literacki „Porucznik Herbert”

Janusz Meissner- Kapitan pilot Wojska Polskiego, pisarz i dziennikarz. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego oraz II wojny światowej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Meissner otrzymał również Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w […]

egzekucja króla Francji Ludwika XVI
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1793 roku odbyła się egzekucja króla Francji Ludwika XVI

Egzekucja króla Francji Ludwika XVI – Został ścięty o godzinie 10:22, po ogłoszeniu przez rządzących wówczas zdrady państwa przez Obywatela Kapeta. Już na szafocie od towarzyszącego mu księdza usłyszał, że zniewagi, jakich doświadcza, upodabniają go do Jezusa Chrystusa. Król próbował przed egzekucją przemówić do swego ludu, prosząc Boga, żeby jego […]

Richard D. Winters
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1918 roku w Lancaster urodził się major Richard D. Winters

Richard D. Winters – Trzeci dowódca kompanii E drugiego batalionu 506 Pułku Piechoty Spadochronowej będącego częścią 101. Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Winters wziął udział w operacji Overlord we Francji, operacji Market Garden w Holandii oraz w obronie belgijskiego miasteczka Bastogne. W czasie wojny został odznaczony […]

Włodzimierz Zagórski
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1882 roku we Francji, urodził się gen. Włodzimierz Zagórski

Włodzimierz Zagórski był synem powstańca styczniowego, skończył studia prawnicze i handlowe we Francji i Austrii. W 1900 r. rozpoczął służbę w armii austriackiej. W 1910 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Wiedniu i został szefem sztabu VIII Brygady Piechoty w Krakowie. Zagórski, był funkcjonariuszem II Oddziału Sztabu Generalnego (Evidenzbureau) w Wiedniu. Podlegały […]