Autor: Redakcja

Artykuły historyczne Historia XIX wieku Slider

Wojna krymska i jej konsekwencje – Część II

Wojna krymska była konfliktem rosyjsko – tureckim toczonym w latach 1853- 1856, który z czasem stał się konfliktem międzynarodowym. Stało się tak z powodu rywalizacji państw europejskich i Rosji o zwiększenie swoich wpływów w Turcji i nad cieśninami czarnomorskimi. Czytaj część I Tymczasem sprzymierzeńcy postanowili przypuścić decydujący szturm na Sewastopol. […]

Kalendarium historyczne

17 października 1941 roku Luksemburg został sklasyfikowany przez władze nazistowskie jako Judenfrei, czyli teren wolny od Żydów

Luksemburg był pierwszym celem kampanii francuskiej, w czasie której III Rzesza złamała także neutralność Belgii i Holandii. Księstwo zostało opanowane w ciągu kilku godzin. 14 sierpnia 1940 roku wcielono je do Niemiec. Termin Judenfrei pojawił się już w XIX wieku w Prusach, a następnie w Austrii, jednak dopiero naziści zaczęli […]

Kalendarium historyczne

17 października 1483 roku Tomas de Torquemada stał się najważniejszym inkwizytorem Hiszpanii

Tomas de Torquemada urodził się w 1420 roku w Valladolid w Hiszpanii. W młodzieńczych latach wstąpił do zakonu dominikanów, by już w wieku 32 lat zostać przeorem klasztoru w Segowii. Nominację na inkwizytora otrzymał 11 lutego 1482 roku otrzymał zwierzchnictwo nad sądami w Kastylii, stając się zarazem Generalnym Inkwizytorem Kastylii. […]

Kalendarium historyczne

17 października 1813 roku drugi dzień „Bitwy Narodów”

Niedziela była raczej spokojna dla obu stron i stanowiła wytchnienie po niezwykle ciężkich bojach dnia poprzedniego. Ponieważ pierwszy dzień walk przyniósł w zasadzie zwycięstwo wojsk napoleońskich nad armią czeską ks. Schwarzenberga, a Francuzi zadali wrogowi znacznie większe straty. Z drugiej strony, ponieważ sprzymierzeni zdobyli punkty umożliwiające im zacieśnienie okrążenia następnego […]

Kalendarium historyczne

17 października 1854 roku rozpoczęto oblężenie Sewastopola

Oblężenie Sewastopola – Kiedy wojska sprzymierzonych armii : brytyjskiej, francuskiej i tureckiej wylądowały na Krymie, książę Aleksander Mienszykow stojący na czele armii rosyjskiej podjął nieudaną jednak próbę powstrzymania ich nad Almą. Niedługo po tym wyprowadził on z Sewastopola swój oddział, pozostawiając garnizon pod dowództwem Korniłowa i Nachimowa, będących wówczas w […]

Kalendarium historyczne

17 października 1975 roku zmarł w Rzymie Jerzy Braun

Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, w okresie międzywojennym redaktor naczelny Gazety Literackiej i Zet-u. W czasie wojny przywódca podziemnej organizacji Unia, uczestnik powstania warszawskiego oraz ostatni delegat rządu na Kraj. Po wojnie redaktor „Tygodnika Warszawskiego”. Aresztowany w 1948 i skazany na dożywocie, z więzienia wyszedł w roku 1956. W roku 1965 roku […]

Kalendarium historyczne

17 października 1865 roku w Oszmianie urodził się Lucjan Żeligowski

Lucjan Żeligowski – Był  pułkownikiem piechoty Armii Imperium Rosyjskiego oraz generałem broni Wojska Polskiego. Dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego, przywódcą Litwy Środkowej, inspektorem Armii w Warszawie, ministrem Spraw Wojskowych, posłem na Sejm, członkiem Rady Narodowej RP. Najbardziej znany z tzw. buntu Żeligowskiego (Żeligiady), podczas którego wojsko podległe generałowi zajęło Wilno i jego […]