likwidacja ORMO

23 listopada 1989 roku zlikwidowano ORMO i UdsW

Tego dnia 1989 roku Sejm podjął decyzję o likwidacji Urzędu do Spraw Wyznań oraz Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej

Likwidacja ORMO i UdsW była skutkiem decyzji Sejmu w dniu 23 listopada 1989 roku.

Powołany 19 kwietnia 1950 r. Urząd do Spraw Wyznań (UdsW) był wyspecjalizowanym organem władz rządowych do spraw kościelnych i jednocześnie narzędziem aparatu represji państwa wobec kościołów i związków wyznaniowych. Przez cały okres swojego funkcjonowania UdsW współpracował z różnymi organami administracji rządowej, jednak najważniejszym „partnerem” w tej kwestii pozostawał Urząd Bezpieczeństwa. UdsW został zlikwidowany decyzją Sejmu 23 listopada 1989 r.

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO), którą powołano w 1946 r. była paramilitarną organizacją ochotniczą i społeczną wspierającą Milicję Obywatelską. W latach 1946-1948 brała udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego. Także w latach późniejszych wspierała akcje organizowane z inicjatywy PZPR, a największą „sławę” zyskała przy tłumieniu wystąpień studenckich w marcu 1968 r. W szczytowym okresie liczyła ok. 400 000 ludzi. Z początkiem lat osiemdziesiątych organizacja zamierała w sposób naturalny, a decyzja o jej likwidacji tylko i wyłącznie zatwierdziła stan faktyczny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*