Autor: WojtekG

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika
Kalendarium historyczne

7 maja 1765 roku król Polski Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika

Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika -mOrder ten był drugim w hierarchii Polskich Znaków Zaszczytnych (za Orderem Orła Białego) i przeznaczony był dla nagradzania osób zasłużonych wobec monarchy, które nie mogły otrzymać Orderu Orła Białego. Dewizą orderu stały się słowa „Premiando Inicitat” (nagradzając zachęca), a jego odznakę stanowił złoty ośmiorożny krzyż […]

uniwersał połaniecki
Kalendarium historyczne

7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki

Uniwersał połaniecki urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych, został wydany w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja. Postanowienia Uniwersału dotyczyły:– ograniczenia poddaństwa chłopów,– nadania im wolności osobistej,– przyznania prawa opuszczenia ziemi, po spełnieniu określonych warunków (spłata długów, […]

Josip Broz
Kalendarium historyczne

7 maja 1892 roku w Krumovacu w Chorwacji należącej wówczas do Austro-Węgier urodził się Josip Broz

Josip Broz w 1910 roku, jako pracownik zakładów metalurgicznych w Sisaku przystąpił do Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji i Słowenii. W czasie I Wojny światowej za antywojenną propagandę jako żołnierz austro-węgierski został osadzony w twierdzy Pedrovaradinskiej. Styczeń 1915 roku przyniósł mu wysłanie na front wschodni do Galicji, gdzie ranny 25 marca 1915 […]

Albrecht Dürer
Kalendarium historyczne

6 kwietnia 1528 roku w Norymberdze zmarł Albrecht Dürer

Albrecht Dürer urodził się w Norymberdze 21 maja 1471 roku jako syn złotnika. Swoją naukę u mistrzów sztuki niderlandzkiej zaczął w wieku 10 lat. Doskonale znał dzieła van Eycka, ponadto doskonalił technikę rytu.Zasłynął zarówno tworzeniem grafik do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego będące drzeworytami (pochodzą z 1498 roku), drzeworytem „Rycerz, śmierć […]

Kalendarium historyczne

W nocy z 20 na 21 maja 1945 roku oddział Armii Krajowej rozbił obóz NKWD w Rembertowie

Był to specjalny obóz nr. 10, który został założony w drugiej połowie września 1944r. zaraz po wkroczeniu sowietów do Rembertowa. Obóz był punktem zbornym przez wysyłka w głąb Związku Sowieckiego byli tam uwięzieni głównie żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych, a także Niemcy, volksdeutsche, […]

Kalendarium historyczne

21 maja 996 roku Otton III został koronowany na Świętego Cesarza Rzymskiego

Otton teoretycznie zasiadł na tronie już w wieku trzech lat, po przedwczesnej śmierci swego ojca – Ottona II, jednak w imieniu młodego monarchy rządy sprawowała jego matka cesarzowa Teofano, a następnie babka – Adelajda. Młody władca wychowany został w duchu uwielbienia antyku i całe swe życie poświęcił idei odbudowy starożytnego […]

Kalendarium historyczne

21 maja 1471 roku w niejasnych okolicznościach zmarł król Anglii Henryk VI

Henryk miał ledwie 8 miesięcy, gdy jego ojciec – Henryk V zmarł. Anglia była wówczas u szczytu potęgi. Zmarły król zdążył za życia pokonać Francuzów i otrzymać od nich przyrzeczenie korony. Nagła zmiana na angielskim tronie pokrzyżowała jednak plany podwójnej monarchii. Pasmo sukcesów się skończyło, mimo iż w 1431 roku, […]