ZSRR zerwało stosunki dyplomatyczne z Polską

25 kwietnia 1943 roku ZSRR zerwało stosunki dyplomatyczne z Polską

Kiedy ZSRR zerwało stosunki dyplomatyczne z Polską?

Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską przez ZSRR nastąpiło po tym, gdy Niemcy odkryli zbiorowe groby oficerów polskich zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu rozpoczęto pracę ekshumacyjne. Rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o dochodzenie w tej sprawie, efektem było jednostronne zerwanie stosunków dyplomatycznych przez rząd ZSRR z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja ta nie oznaczała jednak unieważnienia pozostałych elementów umowy międzynarodowej w szczególności jednostronnych deklaracji stron zawartych w artykule 1 układu Sikorski – Majski według, którego Rząd ZSRR uznał, że traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku tracą moc, zaś Rząd RP stwierdzał, że nie jest związany żadnym układem skierowanym przeciw ZSRR.

Comments are closed.