28 kwietnia 1983 roku zmarł Jan Rzepecki „Białynia”

Tego dnia 1983 roku w Warszawie zmarł Jan Rzepecki „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski”

Jan Rzepecki „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski” historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, delegat sił zbrojnych na kraj 2 1945 roku, członek m.in. Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), uczestnik Powstania Warszawskiego po upadku powstania dostał się do niewoli niemieckiej.

W marcu 1945 roku po powrocie z niewoli został zastępcą komendanta organizacji niepodległościowej „NIE”. We wrześniu 1945 roku założył konspiracyjną organizację Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Dwukrotnie aresztowany za pierwszym razem skazany na 8 lat lecz zwolniony z więzienia po dwóch latach na mocy amnestii, za drugim razem więziony od 1949 do 1954 roku.

Odznaczony: Orderem Orła Białego, Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

W chwili śmierci miał 84 lata, został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Comments are closed.