Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej

Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej
Doświadczenia i pamięć transformacji.
Lata 1989-91 w perspektywie historii mówionej.

6-8 listopada 2014 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Czwarta konferencja z cyklu „Genealogie Pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej”, organizowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, poświęcona będzie pamięci o doświadczeniu transformacji w krajach postsocjalistycznych. Przez trzy dni kilkudziesięciu historyków, socjologów i antropologów z ponad dwudziestu krajów dyskutować będzie o tym, jak wydarzenia lat 1989-91 w Europie Środkowo-Wschodniej zostały zapamiętane i jak są dziś opowiadane, co jest upamiętniane, a co uległo zapomnieniu albo przemilczeniu – na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Szczególnie uwzględniony zostanie kontekst wydarzeń w Polsce, Niemczech, Rosji, Czechach, krajach bałtyckich, w byłej Jugosławii, a także na Węgrzech czy Ukrainie.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie oczekiwania wiązano z okresem 1989-91? Jak te oczekiwania były wyrażane, przekazywane i rekonstruowane? Które z nich udało się zrealizować? Kto i dlaczego czuje się rozczarowany?

  • Jak różne grupy społeczne, zawodowe, rozmaite środowiska i wspólnoty pamiętają i oceniają okres 1989-91, jego źródła, przebieg i konsekwencje?

  • Jak zmieniły się dominujące narracje o latach 1989-91 w polityce i kulturze w przestrzeni lokalnej, narodowej i międzynarodowej?

  • W jakim stopniu dominujące narracje o okresie 1989-91 ugruntowane są w indywidualnych wspomnieniach, a na ile to indywidualne wspomnienia ulegają odkształceniom pod wpływem dominujących narracji?

Konferencję otworzą James V. Werstch (Washington University in St. Louis) oraz Michael Bernhard (University of Florida) i Jan Kubik (Rutgers University). Dwa z konferencyjnych paneli poświęcone będą refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością historii mówionej w Europie Środkowej i Wschodniej. Uczestniczyć w nich będą uznani badacze reprezentujący zachodnio- i wschodnioeuropejską szkołę oral history, m.in. Lutz Niethammer (Imre Kertész Kolleg Jena), Alexander von Plato (Fern Universität Hagen) czy Irina Sherbakova (Memoriał). Sesje konferencyjne poświęcone m.in. związkom między pamięcią zbiorową a indywidualną, pamięci pokoleniowej, wspomnieniom zmian ekonomicznych czy dominującym narracjom o wydarzeniach historycznych, będą odbywać się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Program konferencji i informacje o wydarzeniu: www.genealogies.enrs.eu

Główny organizator: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Partnerzy: Imre Kertész Kolleg Jena, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta, Federalny Instytut Kultury i Historii Niemców w Europie Wschodniej.

Genealogie Pamięci” to rozpoczęty w 2011 roku projekt Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, realizowany we współpracy ze środowiskami akademickimi. Jego celem jest badanie i popularyzowanie zagadnień związanych z pamięcią społeczną i sposobami pamiętania XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejszym elementem projektu jest coroczna międzynarodowa konferencja, w której udział biorą badacze z całego świata, debatujący nad metodologią i praktyką badań pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku
i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry oraz Rumunia. W gremiach doradczych zasiadają przedstawiciele Austrii, Czech i Łotwy.
www.enrs.eu

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*