Łódzkie muzeum zaprasza do oglądania drugiej części makiety Litzmannstadt Ghetto

Druga część makiety getta z 1942 r. została udostępniona zwiedzającym w muzeum Stacja Radegast w Łodzi. Pomysłodawcy podkreślają jednak, że nie poprzestaną na tym.

Pierwsza część owej makiety została odsłonięta w maja 2016 roku w oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych na stacji Radegast. Przedstawia południową część Bałut i Starego Miasta. Została wykonana w skali 1:400 przez firmę Scale Model Warehouse ze Zgierza, Jej autorzy posiłkowali się tysiącem archiwalnych zdjęć, by w pełni odtworzyć plan getta.

Druga część makiety z kolei (ta sama skala wykonania) odzwierciedla ówczesne okolice Rynku Bałuckiego. Jej twórcy starali się oddać zabudowę getta od placu Kościelnego w stronnej wcześniej już wspomnianego Rynku Bałuckiego. – Na nowej części makiety mamy między innymi budynek
z sekretariatem próśb i zażaleń przy ulicy Dworskiej 1, siedzibę gestapo przy skrzyżowaniu ulic Zgierskiej i Limanowskiego, plac strażacki przy ulicy Lutomierskiej 13, na którym wiele razy przemawiał Chaim Mordechaj Rumkowski, przełożony starszeństwa Żydów w getcie, a także skład węgla, kościół Dobrego Pasterza przy ulicy Pasterskiej oraz plac targowy, czyli tak zwany skład warzyw Jojny Pilcera – informuje dr Zofia Trębacz, koordynator projektu drugiej części makiety Litzmannstadt Ghetto.

Dodajmy, że Litzmannstadt Ghetto powstało na terenie Bałut i na Starym Mieście, czyli na najbardziej zaniedbanej część Łodzi. Już od samego początku dzielnica żydowska była wielkim obozem pracy. Produkowano tam odzież, buty, sprzęty gospodarcze dla III Rzeszy. Getto łódzkie istniało najdłużej, bo do lata 1944 roku. Wszystkie inne na terenie okupowanych ziem polskich zlikwidowano w 1942 i 1943 roku.

Źródła: dzienniklodzki.pl, lodzgetto.pl, muzeumtradycji.pl

Fot. Litzmannstadt Ghetto (Wikimedia Commons)

Małgorzata Wołoch

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*