Muzeum Wojska Polskiego pozyskało XVIII-wieczny ryngraf konfederata barskiego

Darczyńca ze Stanów Zjednoczonych przekazał Muzeum Wojska Polskiego pochodzący z XVIII wieku ryngraf konfederata barskiego. Uroczyste przekazanie ryngrafu miało miejsce w Warszawie.

Ryngrafy rozsławili konfederaci barscy, uczestnicy pierwszego polskiego powstania narodowego. Dały one początek obecnej tradycji ofiarowania i przekazywania ryngrafu jako pamiątki patriotycznej z pokolenia na pokolenie. Pozyskany ryngraf towarzyszył konfederatom barskim. Na awersie przedmiotu znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś na rewersie Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Zabytek powstał w 1776 roku.

Konfederaci barscy rozsławili ryngrafy jako osłonę na piersi. Pierwsze polskie powstanie narodowe, czyli zawiązanie Konfederacji Barskiej, łączy ze sobą wątek walki o niepodległość i wiary katolickiej. Konfederaci walczyli z protektoratem rosyjskim i wojskiem polskim, które wtedy współpracowało z naszym wielkim sąsiadem. Ryngraf konfederatów jest symbolem walki przy jednoczesnym oddaniu się pod protekcję Matki Boskiej – powiedział dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Adam Buława.

Pierwowzorem ryngrafu był tzw. obojczyk – element ochronny średniowiecznej zbroi, który znajdował się pod szyją rycerza. Przedmioty te posiadały różne formy od czworokątnych po okrągłe, nawiązujące kształtem do średniowiecznych tarcz. Najczęściej na ryngrafach umieszczano wizerunki z motywami maryjnymi. A na niektórych znajdowały się wizerunki świętych – patronów rycerzy. Później umieszczano na nich herby rodowe. Mosiężną powierzchnię obojczyków jako elementów ozdobnych zbroi pokrywano złotem. Z nastaniem renesansu ryngrafy utraciły funkcję ochronną i zaczęto je stosować jako znaki rozpoznawcze żołnierzy w randze oficerskiej. W XIX wieku ryngrafy polskich żołnierzy zdobił wizerunek orła białego, uzupełniony o numer jednostki żołnierza.

Źródła: tvp.info

Fot.: Wikimedia Commons

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*