Święty zbiór pism kościoła wschodniego, dostępny w wersji cyfrowej

Przechowywany od wieków, na świętej górze Athos w Grecji, zbiór rękopisów, kodów i dokumentów, które są niezwykle ważne dla chrześcijańskiego świata na wschodzie, jest dostępny w wersji cyfrowej. Bizantyjskie skarby zostały zdigitalizowane w ramach programu „cyfrowa arka”, na przełomie lat 2014-2015. Archiwizacja dokumentów w taki sposób miała zabezpieczyć je dla przyszłych pokoleń, ponieważ zbiory były zagrożone zniszczeniem z powodu starzenia.

Athos, zwany również świętą górą, to dalsza część górzystego półwyspu Athos, posiadająca status okręgu autonomicznego, zamieszkiwanego wyłącznie przez mnichów prawosławnych. Mnisi żyją tam w trudnych warunkach, w odosobnieniu, trudniąc się rolnictwem oraz handlem. Posiadają tam liczne klasztory, których założycielem, według legendy, był sam Konstantyn Wielki. Na Athos wstęp mają tylko mężczyźni, a sam wjazd i tak nie jest prosty, ponieważ wymaga wizy, którą otrzymać może tylko kilka osób dziennie. Należy mieć odpowiedni ubiór i problematyczne bywa robienie zdjęć. Właśnie w takim ortodoksyjnym miejscu, kościół wschodni przechowuje od wieków, nieoceniony zbiór rękopisów, kodów i drukowanych dokumentów. Z powodu starzenia i możliwości zniszczenia, greckie władzę zdecydowały się skopiować całe zasoby i zapisanie ich w formie cyfrowej, aby przetrwały długie lata. Cały program nosił tytuł „cyfrowa arka”, polegał na przekształceniu skarbów z Athos i kosztował 8,5 miliona euro. Po raz pierwszy o całym przedsięwzięciu usłyszeliśmy od Menelaosa Daskalakisa, sekretarza generalnego Poczty Telekomunikacyjnej i Greckiej w 2014 roku.  Ogłaszając szczegóły całego projektu mówił: „Ochrona tak wrażliwego materiału wymaga elektronicznego przechowywania przy użyciu zaawansowanej technologii”. Bez wątpienia, projekt ułatwił badania dokumentów wszystkim zainteresowanym, między innymi studentom, którzy wcześniej mogli uzyskać dostęp do dokumentów tylko osobiście. W ramach całego projektu stworzono osiem możliwości dostępu do cyfrowych archiwów, poprawę przepływu informacji zapewnił nowy portal internetowy, z całą biblioteką Świętej Góry i filmami dokumentalnymi. Szczegółowo archiwum będzie się składać z 900 000 rękopisów, 450 000 drukowanych dokumentów, 550 000 historycznych archiwów dokumentów, 146 000 dzieł sztuki kościelnej, 25 000 szkiców architektonicznych i 2500 godzin dokumentów wideo i dźwiękowych.

Źródło: archeologynewsnetwork.blogspot.com
Fot. Ethnos

Piotr Podsiadłowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*