Konferencja na temat współistnienia słowa i obrazu w kulturze staropolskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2014 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym celem konferencji jest podjęcie problematyki współistnienia słowa i obrazu w kulturze staropolskiej, w zakresie dziedzin takich jak historia, historia sztuki, literaturoznawstwo. Proponowana tematyka wystąpień może dotyczyć:

– genealogii, heraldyki, sfragistyki,
– stemmatów, emblematów, exlibrisów, książki staropolskiej, staropolskich kompediów wiedzy,
– poezji wizualnej, literatury panegirycznej, mów,
– obyczajów staropolskich, ceremoniału dworskiego i królewskiego, – – ceremoniału pogrzebowego oraz związanych z nimi architektury okazjonalnej

Powyższe zagadnienia mogą zostać rozszerzone; organizatorzy są otwarci na propozycje referatów nadsyłane przez uczestników.

Zgłoszenia zawierające abstrakt (max. 1000 znaków), literaturę oraz spis źródeł należy przesyłać na adres:
[email protected] do dnia 1 maja. Ogłoszenie zakwalifikowanych referatów nastąpi 5 maja. Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 PLN (obiad + materiały).

Nowe komunikaty będą się pojawiać na stronie: https://www.facebook.com/pages/S%C5%81OWO-I-OBRAZ-W-OKRESIE-STAROPOLSKIM/444376649033385

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*