Tag: 1612

Kalendarium historyczne

7 listopada 1612 roku miała miejsce kapitulacja polskiej załogi na Kremlu

Tego dnia 1612 roku, po długim okresie obecności w sercu państwa rosyjskiego, polski garnizon na Kremlu poddał się, uginając się pod ciężarem głodu i oblężenia przez rosyjskie siły ludowe Kapitulacja polskiej załogi na Kremlu moskiewskim miała miejsce w listopadzie, po dwóch latach okupacji. Rzeczpospolita, pod rządami Zygmunta III Wazy, interesowała […]

Proces czarownic z Samlesbury
Kalendarium historyczne

19 sierpnia 1612 roku odbył się proces czarownic z Samlesbury

Tego dnia 1612 roku odbył się proces czarownic z Samlesbury, jeden z najbardziej znanych w historii Anglii Proces czarownic z Samlesbury w hrabstwie Lancashire trwał dwa dni. O uprawianie czarów, kanibalizm i morderstwa dzieci oskarżono tego dnia trzy kobiety. Oskarżycielem była 14-letnia dziewczynka, krewna dwóch z nich. Proces samlesburskich czarownic […]

Jeremi Wiśniowiecki
Kalendarium historyczne

17 sierpnia 1612 roku urodził się Jeremi Wiśniowiecki

Tego dnia 1612 roku urodził się książę Jeremi Wiśniowiecki Książę Jeremi Wiśniowiecki urodził się prawdopodobnie 17 sierpnia 1612 roku w Łubniach, książę (Kniaź) na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu. Hieremias Michael Corybut Dux et Princeps visnioviecus. Jego ojcem był Michał Wiśniowiecki, a matką Raina Mohylanka, córka mołdawskiego hospodara Jeremiego Mohyły. W […]