Tag: 1873

Józef Haller
Kalendarium historyczne

13 sierpnia 1873 roku urodził się Józef Haller

Tego dnia 1873 roku urodził się Józef Haller Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach. Generał broni Wojska Polskiego, twórca Błękitnej Armii, działacz społeczny i polityczny,  Przewodniczący ZHP.  Kawaler Orderów Orła Białego i Virtuti Militari. Swoją karierę wojskowa zaczynał w armii austro-węgierskiej. W 1910 roku zrezygnował z dalszej służby i poświęcił […]

Wojciech Korfanty
Kalendarium historyczne

20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty

Tego dnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty Wojciech Korfanty od samego początku walczył za sprawę polską, najpierw jako poseł do Reichstagu. Gdzie wystąpił z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zabranych po zaborze pruskim. Po pierwszej wojnie światowej wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, stanowiącej […]