Tag: 1873

Wojciech Korfanty
Kalendarium historyczne

20 kwietnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty

Tego dnia 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty Wojciech Korfanty od samego początku walczył za sprawę polską, najpierw jako poseł do Reichstagu. Gdzie wystąpił z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zabranych po zaborze pruskim. Po pierwszej wojnie światowej wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, stanowiącej […]