Józef Haller

13 sierpnia 1873 roku urodził się Józef Haller

Tego dnia 1873 roku urodził się Józef Haller

Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach. Generał broni Wojska Polskiego, twórca Błękitnej Armii, działacz społeczny i polityczny,  Przewodniczący ZHP.  Kawaler Orderów Orła Białego i Virtuti Militari.

Swoją karierę wojskowa zaczynał w armii austro-węgierskiej. W 1910 roku zrezygnował z dalszej służby i poświęcił się pracy społecznej m.in. w harcerstwie.

Po wybuchu I wojny światowej Haller rozpoczął działalność w Legionach Polskich, współtworząc Legion Wschodni.

Walczył na frontach I wojny światowej, a po bitwie pod Kaniowem zbiegł do Moskwy. Z której następnie udał się do Francji, gdzie 4 października 1918 roku Komitet Narodowy Polski powierzył mu formalne dowództwo nad formującą się armią polską. Tak oto tworzyła się słynna Błękitna Armia, która została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską. Brała on udział w walkach z Niemcami na froncie zachodnim w Wogezach i Szampanii.

Po zakończeniu wojny świetnie uzbrojona armia Hallera ruszyła do Polski. Generał Haller przybył do Warszawy 21 kwietnia 1919 roku, gdzie witany był jak bohater narodowy, a magistrat nadał mu tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy.

Generał brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a w czasie bitwy warszawskiej dowodził wojskami broniącymi przedpola stolicy.

W okresie powojennym Józef Haller pełnił funkcję Generalnego Inspektora Artylerii, przewodniczącego Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej oraz członka Rady Wojennej. Podczas przewrotu majowego opowiedział się za legalnym rządem i potępił działania Józefa Piłsudskiego. W konsekwencji 31 lipca 1926 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji, gdzie oddał się do dyspozycji gen. Władysława Sikorskiego. Wszedł w skład rządu na uchodźstwie.

Ostatecznie pozostał na emigracji i osiedlił się na stałe w Londynie, gdzie zmarł 4 czerwca 1960 w wieku 86 lat.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*