Tag: August II Mocny

konfederacja warszawska
Kalendarium historyczne

16 lutego 1704 roku została zawiązana konfederacja warszawska

Konfederacja warszawska została zawiązana przez przeciwników Augusta II Mocnego, powstała w wyniku przekształcenia konfederacji wielkopolskiej, dwa dni po ogłoszeniu bezkrólewia w Rzeczpospolitej, rozpoczęła rozmowy ze Szwecją o pokój i sojusz. Jej przywódcami byli: prymas Michał Stefan Radziejowski, wojewoda poznański Stanisław Leszczyński, marszałek Piotr Jakub Bronisz, hetman wielki Hieronim Augustyn Lubomirski, […]

Kalendarium historyczne

1 listopada 1705 roku August II Mocny ustanowił Order Orła Białego

Tego dnia 1705 roku król Polski August II Mocny w Tykocinie ustanowił Order Orła Białego Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nadawany jest najwybitniejszym […]

Kalendarium historyczne

15 września 1697 roku odbyła się koronacja Augusta II Mocnego

Tego dnia 1697 roku odbyła się koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski 27 lipca 1697 roku August zaprzysiągł pacta conventa, a 15 września został koronowany na króla Polski przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego w katedrze wawelskiej. Zwolennicy Contiego zawiązali rokosz, a na wieść o koronacji zwołali pospolite ruszenie i opuścili Warszawę. Conti na […]

Kalendarium historyczne

25 czerwca 1736 roku rozpoczął się sejm pacyfikacyjny kończący wojnę domową

Tego dnia 1736 roku rozpoczęły się obrady sejmu pacyfikacyjnego kończącego wojnę domową Sejm pacyfikacyjny 1736 roku zakończył wojnę domową po wyborze dwóch królów przez szlachtę. W 1733 roku zmarł król Polski August II Mocny. W tej sytuacji szlachta wybrała dwóch władców: Po tej podwójnej elekcji wybuchła wojna między zwolennikami obu […]

Artykuły historyczne Kultura Nowożytność Polityka Sarmatikon Społeczeństwo

Obraz życia dworskiego w czasach panowania Augusta II i Augusta III Wettynów w pamiętnikach z epoki

„Za króla Sasa jedz pij i popuszczaj pasa”, „Za króla Sasa było chleba i miasa”, „Jadłem dziś jak król Polski” – to tylko niektóre powiedzenia ukute w czasie, gdy Rzeczpospolitą Obojga Narodów rządzili Sasi. Przysłowia te odnoszą się oczywiście do czasów słodkiego pokoju i niestety upadku znaczenia politycznego Rzeczpospolitej za […]