Jan III Sobieski

11 czerwca 1675 roku podpisano tajny traktat w Jaworowie

Tego dnia 1675 roku król Polski Jan III Sobieski i ambasador króla Francji Ludwika XIV podpisali tajny traktat w Jaworowie

Tajny traktat w Jaworowie dotyczył przystąpienia Rzeczypospolitej do wojny przeciwko Brandenburgii, której armia walczyła nad Renem u boku wojsk cesarskich z Francją w czasie wojny Francji z koalicją. W zawartym układzie król Francji nie sprzeciwiał się odzyskaniu przez Rzeczpospolitą Prus Książęcych oraz zobowiązywał się do regularnych subsydiów – 200 000 talarów rocznie, od momentu przystąpienia Rzeczypospolitej do wojny.

Comments are closed.