Tag: Gabriel Lubieniecki

Kalendarium historyczne

20 października 1655 roku miał miejsce układ w Kiejdanach

Tego dnia 1655 roku w Kiejdanach książę Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z Koroną i podpisał wiążący pakt ze Szwecją, znany w historiografii jako układ w Kiejdanach. Układ w Kiejdanach (lit. Kėdainių sutartis, zwany także Umową Kiejdańską) był to układ, który zawarli 20 października 1655 w Kiejdanach hetman wielki litewski […]