Tag: Historia papiestwa

Kalendarium historyczne

5 lipca 1294 roku Celestyn V został papieżem

Celestyn V – Piotr z Morrone urodził się ok. 1210 roku. Po przyjęciu święceń kapłańskich w Rzymie, prowadził działalność pustelniczą na prowincji. Utworzył wspólnotę monastyczną, którą papież Urban IV wcielił do zakonu Benedyktynów. Po śmierci papieża Mikołaja IV trwał kilkudziesięciomiesięczny wakat na tym stanowisku. Przez 27 miesięcy trwały spory dotyczące […]

Kalendarium historyczne

3 lipca 683 roku zmarł papież Leon II

Leon II był bardzo dobrze wykształcony: znał grekę, łacinę oraz uczył się w szkole śpiewaków dworu papieskiego. Został papieżem 17 sierpnia 682 roku. Prawdopodobnie wyboru dokonano już w grudniu 681 roku, lecz wybór papieża wymagał aprobaty cesarza bizantyjskiego. Leon II po swoim wyborze zatwierdził postanowienia soboru z Konstantynopolu. Potępił także […]

Kalendarium historyczne

2 lipca 311 roku papieżem został Milcjades

Milcjades przed swoim wyborem działał na dworze papieskim Marcelina. Jego wybór zbiegł się w czasie z edyktem o wolności religijnej Galeriusza. Rozpoczął się wówczas także zwrot zagrabionych wcześniej chrześcijańskich majątków. W 313 r. cesarz Konstantyn I wydał słynny edykt mediolański. Religia chrześcijańska stała się uznawana na terenie imperium rzymskiego i […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1243 roku papieżem został Innocenty IV

Innocenty IV zanim został papieżem uzyskał bardzo dobre wykształcenie prawnicze, studiował prawo m.in. na uniwersytetach w Bolonii i w Parmie. Został wybrany na papieża na początku czerwca 1243 roku i koronowany 25 dnia tego miesiąca. Uważał, że jako namiestnik Chrystusa sprawuje władzę nad innymi książętami ziemskimi. Stosował więc nepotyzm w […]