Tag: Jagiellonowie

Władysław Jagiełło
Kalendarium historyczne

4 marca 1386 roku miała miejsce koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski

Tego dnia 1386 roku Władysław Jagiełło został koronowany na króla Polski Koronacja Władysława Jagiełły odbyła się w marcu 1386 roku. Jagiełło zawarł unię z Polską w 1385 roku w Krewie. Poślubił Jadwigę i został królem Polski. Jednocząc oba kraje pod swoim panowaniem stworzył siłę, która oparła się potężnemu Zakonowi Krzyżackiemu. […]

Bitwa pod Mohaczem
Kalendarium historyczne

29 sierpnia 1526 roku miała miejsce bitwa pod Mohaczem

Tego dnia 1526 roku miała miejsce bitwa pod Mohaczem Bitwa pod Mohaczem to starcie pomiędzy wojskami Imperium Osmańskiego a wojskami królestwa Węgier w ramach podbojów Turcji osmańskiej. Turcy, mimo porażki zadanej im lata temu przez Hunyadyego, nie zrezygnowali z zamiaru podboju Węgier. W 1521 roku armia Sulejmana Wspaniałego zdobyła twierdzę […]

Inne Multimedia Wydarzenia

Unia lubelska – wielki projekt geopolityczny

Unia lubelska – Z okazji 450. lecia zawarcia unii lubelskiej zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka z kanału naszego redaktora naczelnego Andrzeja Włuska dotyczącego tego wielkiego przedsięwzięcia geopolitycznego. Unia polsko-litewska była na pewno czymś niezwykłym, nie dlatego, że była czymś wyjątkowym ale przez trwałość, zasięg i historyczne skutki dla tej części […]

Kalendarium historyczne

7 czerwca 1490 roku na polach elekcyjnych w Rokos szlachta węgierska obwołała królem Węgier Jana Olbrachta, późniejszego króla Polski

Magnateria jednak zanegowała wybór i sama podjęła decyzję, iż królem będzie Władysław Jagiellończyk. Wybór ten spowodował konflikt między braćmi, który przerodził się w wojnę domową.Wojna zakończyła się porażką Jana, który w zamian za zrzeczenie się tytułu otrzymał księstwo głogowskie.