Tag: księstwo warszawskie

Dekret o Komisji Rządzącej
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1807 roku Napoleon wydał dekret o Komisji Rządzącej

Tego dnia 1807 roku Napoleon wydał dekret o powołaniu do życia Komisji Rządzącej Dekret o Komisji Rządzącej ustanawiał tymczasowy organ władzy na ziemiach polskich zabranym Prusom w wyniku wojny francusko – pruskiej z 1806 – 1807r. W skład Komisji Rządzącej weszli: Stanisław Małachowski (prezes), Piotr Bieliński, Ksawery Działyński, Ludwik Szymon […]

Franciszek Ksawery Drucki - Lubecki
Kalendarium historyczne

4 stycznia 1778 roku urodził się książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki

Tego dnia 1778 roku urodził się książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki wychowywał się w podupadłej rodzinie magnackiej. W młodości należał do Korpusu Kadetów w Petersburgu. Dzięki znajomości języka rosyjskiego, po kilku latach został oficerem w armii rosyjskiej. W latach 1813-1815 był członkiem Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego. Po […]

Stanisław Małachowski
Kalendarium historyczne

29 grudnia 1809 roku zmarł Stanisław Małachowski herbu Nałęcz

Stanisław Małachowski – Poseł na sejm województwa krakowskiego w 1758r. i na sejm konwokacyjny w 1764r. Uczestnik konfederacji radomskiej, poseł na sejm również w latach następnych (1766, 1788). W 1774r. mianowany marszałkiem Trybunału Koronnego, w którym przywrócił uczciwość, zyskując miano polskiego Arystydesa. Na sejmie czteroletnim 1788 – 1792 wybrany na […]

Jan Henryk Dąbrowski naczelnym wodzem
Kalendarium historyczne

30 października 1813 roku Jan Henryk Dąbrowski został naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego

Tego dnia 1813 roku Jan Henryk Dąbrowski został naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego Jan Henryk Dąbrowski naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa Warszawskiego został w październiku 1813 roku. W roku 1813 gen. Jan Henryk Dąbrowski walczył pod Teltawem, Grossbeeren, Juterbogk i w bitwie pod Lipskiem. Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego […]

ks. Józef Poniatowski na obrazie
Kalendarium historyczne

19 października 1813 roku zginął ks. Józef Poniatowski

Tego dnia 1813 roku zginął ks. Józef Poniatowski Ks. Józef Poniatowski był wybitnym polskim dowódcą, bratankiem ostatniego króla Polski i uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej, powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich. Poniatowski był synem Teresy z Kinskich i Andrzeja Poniatowskiego, bratankiem ostatniego króla Polski (Stanisława Augusta). Dzięki jego namowom wstąpił do polskiej armii […]

Konstytucja Księstwa Warszawskiego
Kalendarium historyczne

22 lipca 1807 roku została nadana Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Tego dnia 1807 roku została nadana przez Napoleona Konstytucja Księstwa Warszawskiego na zamku królewskim w Dreźnie Konstytucja Księstwa Warszawskiego została opracowana przez Francuzów, jednak w dużej mierze wprowadzała w życie pewne ustępy z ustawy trzeciomajowej, jednak w swej prostocie i bezpośrednim nawiązaniu do zdobyczy oświeceniowych i myślicielskich epoki rewolucji, była […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1807 roku miała miejsce bitwa pod Strugą

Bitwa pod Strugą – Starcie rozegrało się pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim. Była to pierwsza potyczka ułanów z wojskami pruskimi na Śląsku, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400 żołnierzy i 4 działa). Szarża ułanów rozbiła jazdę prusaków i zmusili […]