Tag: księstwo warszawskie

Bitwa pod Raszynem
Kalendarium historyczne

19 kwietnia 1809 roku miała miejsce bitwa pod Raszynem

Tego dnia 1809 roku miała miejsce bitwa pod Raszynem Bitwa pod Raszynem to starcie, które rozegrało się między wojskami Cesarstwa Austriackiego a armią Księstwa Warszawskiego pod dowództwem Józefa Poniatowskiego. Pomimo zwycięstwa wojsk austriackich, bitwa ta nie miała decydującego znaczenia w wojnie, ale wyniki umożliwiły Austriakom zajęcie Warszawy. Siły W trakcie […]

Wojna polsko – austriacka
Kalendarium historyczne

14 kwietnia 1809 roku rozpoczęła się wojna polsko-austriacka

Tego dnia 1809 roku rozpoczęła się wojna polsko-austriacka Wojna polsko-austriacka w ramach wojen napoleońskich była częścią konfliktu pomiędzy wojskami V koalicji antyfrancuskiej a wojskami napoleońskiej Francji, która rozegrała się w 1809 roku pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego a wojskami Austrii. Dwór wiedeński rozgoryczony ponoszonymi od kilkunastu lat upokarzającymi porażkami, szczególnie w […]

Józef Poniatowski
Kalendarium historyczne

21 marca 1809 roku książę Józef Poniatowski został mianowany na Naczelnego Wodza Armii Księstwa Warszawskiego

Tego dnia 1809 roku książę Józef Poniatowski został mianowany na Naczelnego Wodza Armii Księstwa Warszawskiego Józef Poniatowski Naczelnym Wodzem Armii Księstwa Warszawskiego został w marcu 1809 roku. Nominacji dokonał Książę Warszawski Fryderyk August. Poniatowski objął pełną władzę nad wojskiem, gdyż do tej pory był jeszcze ministrem ds. wojny.

Dekret o Komisji Rządzącej
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1807 roku Napoleon wydał dekret o Komisji Rządzącej

Tego dnia 1807 roku Napoleon wydał dekret o powołaniu do życia Komisji Rządzącej Dekret o Komisji Rządzącej ustanawiał tymczasowy organ władzy na ziemiach polskich zabranym Prusom w wyniku wojny francusko – pruskiej z 1806 – 1807r. W skład Komisji Rządzącej weszli: Stanisław Małachowski (prezes), Piotr Bieliński, Ksawery Działyński, Ludwik Szymon […]

Franciszek Ksawery Drucki - Lubecki
Kalendarium historyczne

4 stycznia 1778 roku urodził się książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki

Tego dnia 1778 roku urodził się książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki wychowywał się w podupadłej rodzinie magnackiej. W młodości należał do Korpusu Kadetów w Petersburgu. Dzięki znajomości języka rosyjskiego, po kilku latach został oficerem w armii rosyjskiej. W latach 1813-1815 był członkiem Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego. Po […]