Tag: liberum veto

Liberum veto
Kalendarium historyczne

9 marca 1652 roku została zastosowana pierwsza najgłośniejsza zasada Liberum Veto podczas trwania sejmu

Pierwsze Liberum Veto – Z tego prawa skorzystał Władysław Siciński, który nie pozwolił na dalsze jego kontynuowanie. Sejm według prawa miał trwać 6 tygodni i na dalsze jego trwania, czyli złamanie prawa nie zezwolił Siciński. Zasada „Liberum Veto” została dopiero zniesiona przez konstytucję 3 maja.

Liberum veto
Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon

Co oznaczała mnogość narzędzi do realizowania idei liberum veto?

Koncyliacyjność to postawa mająca na celu osiągnięcie pojednania. W przypadku zagadnienia parlamentaryzmu w państwie polsko-litewskim moglibyśmy koncyliację określić jako narzędzie (albo raczej warunek) do podejmowania decyzji. Zasada ta nastawiona jest na uzyskanie konsensusu bądź przynajmniej kompromisu w obliczu niezgodności[1]. Wymaga od stron elastyczności i otwartości, które wydają się być antytezą […]