Tag: pospolite ruszenie

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Sztuka wojenna

Pospolite ruszenie koronne w początkowym okresie powstania Chmielnickiego 1648-1650

Władysław IV Waza – jak słusznie zauważył Leszek Andrzej Wierzbicki – był jedynym królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII wieku, który ani raz nie odwołał się do pospolitego ruszenia. Choć za jego czasów toczono wojny, reformy wojskowe pozwoliły oprzeć się całkowicie na armii regularnej. Rozwiązanie to stało się nową jakością […]

kapitulacja pod Ujściem 25 lipca 1655
Kalendarium historyczne

25 lipca 1655 roku miała miejsce kapitulacja pod Ujściem

Tego dnia 1655 roku miała miejsce kapitulacja pod Ujściem. Wielkopolskie pospolite ruszenie poddało się przed szwedzką armią W lipcu 1655 roku kapitulacja pod Ujściem pozwoliła wejść armii Karola X Gustawa w głąb Rzeczypospolitej. Dzień wcześniej, 24 lipca zaczęła się tzw. bitwa pod Ujściem. Było to pierwsze starcie w tzw. „potopie […]

Multimedia

Nie takie pospolite ruszenie. Jak wojowano w Rzeczypospolitej

Jak wojowano w Rzeczypospolitej? Ważna nauczka także w XXI w. Gdy 300 lat temu europejskie mocarstwa rozbudowywały i profesjonalizowały wojsko, a armie zyskiwały liczbę kilkuset tysięcy żołnierzy, Rzeczpospolita będąca jednym najliczniejszych europejskich państw dysponowała armią wielkości księstwa Sardynii albo Bawarii. Ciekawy podcast Muzeum Historii Polski.

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon Sztuka wojenna

Polityczna i militarna aktywność pospolitego ruszenia w czasach panowania Stefana Batorego

Po pamiętnym sejmie elekcyjnym 1575 roku i wyborze na króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stefana Batorego, nadszedł czas na sprawdzian dojrzałości politycznej całego stanu szlacheckiego na terenie Korony[1]. Demonstracja siły pospolitego ruszenia, do której doszło w odpowiedzi na podwójną elekcję, stanowiła tylko niewielką zapowiedź wielkiej roli, zarówno politycznej jak i militarnej, […]

Artykuły historyczne Nowożytność Sarmatikon Sztuka wojenna

Pospolite ruszenie koronne w czasach panowania Zygmunta III Wazy | Część 1

Okres panowania Zygmunta III Wazy do historiografii przeszedł, jako jeden z najgorętszych okresów dla polskiej polityki zagranicznej. Wojna, która według klasyków jest jej przedłużeniem, warunkowała te czasy. Analizując ten okres należy pamiętać o organizacji armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które opierały się przecież nie na wojskach regularnych, ale na szlacheckim pospolitym […]