Tag: Powstanie Listopadowe

Artykuły historyczne Historia XIX wieku

Dyplomaci Jean Frederic Lemaistre i John Lambdon a sprawa polska po upadku powstania listopadowego

W czasie powstania listopadowego działania armii polskiej były opisywane w depeszach przez znajdujących się na terenie Rosji dyplomatów wszystkich państw europejskich. Okres po jego upadku budził wprawdzie nieco mniejsze zainteresowanie, ale nadal sytuacja w Polsce była poruszana w korespondencji dyplomatycznej, a niektórzy wysłannicy państw zachodnioeuropejskich do Rosji podejmowali nawet próby […]

Aktualności Kalendarium historyczne

29 kwietnia 1831 roku miała miejsce bitwa pod Kiejdanami

Było to starcie rozegrane w ramach Powstania Listopadowego na Kowieńszczyźnie. Nieregularne oddziały liczące 280 powstańców pod dowództwem Maurycego Prozora, odparły cztery szturmy liczących 5000 żołnierzy rosyjskich dowodzonych przez Nikołaja Sulimę. Mimo liczebnej przewagi wroga, heroiczna postawa powstańców, którzy w kulminacyjnym momencie walczyli już na bagnety spowodowała, iż Rosjanie nie mogli […]

Aktualności Kalendarium historyczne

25 kwietnia 1831 roku miała miejsce bitwa pod Kuflewem

Było to nierozstrzygnięte starcie straży przedniej armii rosyjskiej generała Iwana Dybicza, ze strażą przednią armii polskiej generała Jana Skrzyneckiego, które rozegrało się podczas Powstania Listopadowego. Polacy odparli rosyjski szturm w rejonie Kuflewa, po czym widząc, że nadciąga reszta wojska nieprzyjaciela, wycofali się do Cegłowa, gdzie walki trwały jeszcze kilka godzin. […]

Artykuły historyczne Historia XIX wieku

Powstanie zabajkalskie, czyli polskie powstanie na krańcu świata

Zima przełomu lat 1865/1866 była wyjątkowo mroźna i sroga. Pośród nieprzeniknionych syberyjskich przestrzeni i śniegów maszerowały grupki zesłańców – powstańców styczniowych, eskortowanych przez niewielkie oddziały wartownicze. Celem marszu był rejon granicy rosyjsko-chińskiej, gdzie skazańcy, odbywający karę katorgi mieli spędzić najbliższe lata. Nastroje wśród wygnańców były różnorakie – część z nich […]

Inne Wydarzenia

W Warszawie odbyły się obchody 187. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

26 listopada w Warszawie miały miejsce obchody 187. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W liście do uczestników obchodów Marek Kuchciński (marszałek Sejmu) napisał, że odegrało ono wielką rolę w podtrzymywaniu patriotycznych uczuć Polaków i świadomości narodowej. Obchody zostały zorganizowane przez m.in. Radę i Zarząd Dzielnicy Rembertów, Krąg Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie […]

Publicystyka Slider Wywiady

Powstanie listopadowe – „powstanie, które nie zdołało pozbawić carów władzy” | Wywiad z prof. Anną Barańską

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Powstanie, które nie zdołało pozbawić carów władzy nad ziemiami polskimi, ale które odebrało im polską koronę. Jakie były jego faktyczne motywy? Jak reagowało społeczeństwo polskie na jego wybuch, a jak reszta Europy? Jaki był stosunek wielkiego księcia Konstantego […]

Inne Wydarzenia

W Jędrzejowie odnaleziono zbiorową mogiłę z powstania listopadowego

Zbiorowy grób najprawdopodobniej pochodzi z okresu powstania listopadowego. W Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie) w czasie trwania remonty ulicy Kadłubka odnaleziono szczątki sześciu osób. Odnalezione szczątki były ułożone w dwóch warstwach. Są to najprawdopodobniej szczątki ciał sześciu wysokich mężczyzn, którzy zostali pochowani w prowizorycznych trumnach. W mogile nie znaleziono żadnych guzików, pozostałości […]

Inne Recenzje

Ostrołęka 26 maja 1831 | Recenzja

26 maja 1831 roku na prawym brzegu Narwi, nieco na zachód od płonących zabudowań Ostrołęki rozegrała się decydująca bitwa powstania listopadowego. Mimo, iż straty poniesione w niej tak przez siły rosyjskie, jak i polskie były porównywalne, a armia Królestwa Polskiego nie uległa zagładzie, to jednak po tym starciu strona polska […]