Tag: Stanisłąw August Poniatowski

Kalendarium historyczne

7 września 1764 roku miała miejsce ostatnia wolna elekcja

Tego dnia 1764 roku miała miejsce ostatnia wolna elekcja, podczas której na króla został wybrany Stanisław August Poniatowski Ostatnia wolna elekcja odbyła się 7 września 1764 roku. Wybrano na niej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ocena jego panowania jest niejednoznaczna. Działał w bardzo trudnych warunkach, które nie dawały wielkiego pola manewru. Pod […]

Kalendarium historyczne

23 lipca 1792 roku król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej

Tego dnia 1792 roku miało miejsce przystąpienie Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej Przystąpienie Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej – magnackiego spisku, chcącego obalić Konstytucję 3 Maja. Gdy wybuchła wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji, król Stanisław August Poniatowski rozpoczął starania dyplomatyczne o wsparcie wysiłków Rzeczpospolitej w starciu z Rosją. […]