Tag: Wielcy Mistrzowie Zakonu Krzyżackiego

Kalendarium historyczne

17 maja 1490 roku urodził się Albrecht Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego

Tego dnia 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern Albrecht Hohenzollern pochodził z Ansbach w Frankonii. Urząd Wielkiego Mistrza otrzymał przy znacznym poparciu cesarza Maksymiliana I Habsburga. Podczas sprawowania tego urzędu, dostrzegając postępującą laicyzację braci zakonnych, przekształcił państwo zakonne w świeckie księstwo, na czele którego stanął. […]

Albrecht Hohenzollern
Kalendarium historyczne

13 lutego 1511 roku Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

Tego dnia 1511 roku Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern wielkim mistrzem został 13 lutego 1511 roku. Był siostrzeńcem Zygmunta Starego. Wybrany został na urząd wielkiego mistrza przy poparciu cesarza Maksymiliana I. W czasie pełnienia funkcji wielkiego mistrza zlikwidował urzędy wielkiego szpitalnika i wielkiego szafarza, które setki lat […]