Albrecht Hohenzollern

13 lutego 1511 roku Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

Tego dnia 1511 roku Albrecht Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

Albrecht Hohenzollern wielkim mistrzem został 13 lutego 1511 roku. Był siostrzeńcem Zygmunta Starego. Wybrany został na urząd wielkiego mistrza przy poparciu cesarza Maksymiliana I. W czasie pełnienia funkcji wielkiego mistrza zlikwidował urzędy wielkiego szpitalnika i wielkiego szafarza, które setki lat istniały w ramach zakonu.

Rozpoczął proces laicyzacji w Prusach. W latach 1519-1521 Albrecht prowadził ostatnią, zakończoną niekorzystnym dla zakonu rozejmem, wojnę z Polską. W 1525 r. złożył hołd Zygmuntowi Staremu w Krakowie i stworzył, przechodząc na luteranizm, pierwsze protestanckie państwo, Prusy Książęce, dokonując sekularyzacji. Albrecht był przez cały okres swojego panowania lojalnym lennikiem Polski. W 1544 r. założył uniwersytet w Królewcu. Albrecht zmarł 20 marca 1568 w Tapiawie.

Comments are closed.