17 maja 1490 roku urodził się Albrecht Hohenzollern, ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego

Tego dnia 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern

Albrecht Hohenzollern pochodził z Ansbach w Frankonii. Urząd Wielkiego Mistrza otrzymał przy znacznym poparciu cesarza Maksymiliana I Habsburga. Podczas sprawowania tego urzędu, dostrzegając postępującą laicyzację braci zakonnych, przekształcił państwo zakonne w świeckie księstwo, na czele którego stanął. Po przeprowadzonej w 1525 roku sekularyzacji, złożył hołd lenny królowi Polski, Zygmuntowi I Staremu. Albrecht zmarł jako luterański władca rosnącego w siłę państwa militarnego, zaczątku przyszłego państwa pruskiego, 20 marca 1568 roku w Tapiewie, natomiast pochowany został w Królewcu.

(fot.  Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*