17 maja 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

17 maja 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern

17 maja 1490 roku urodził się ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern

Albrecht Hohenzollern pochodził z Ansbach w Frankonii. Urząd Wielkiego Mistrza otrzymał przy znacznym poparciu cesarza Maksymiliana I Habsburga. Podczas sprawowania tego urzędu, dostrzegając postępującą laicyzację braci zakonnych, przekształcił państwo zakonne w świeckie księstwo, na czele którego stanął. Po przeprowadzonej w 1525 roku sekularyzacji, złożył hołd lenny królowi Polski, Zygmuntowi I Staremu. Albrecht zmarł jako luterański władca rosnącego w siłę państwa militarnego, zaczątku przyszłego państwa pruskiego, 20 marca 1568 roku w Tapiewie, natomiast pochowany został w Królewcu.

(pomnik Albrechta Hohenzollerna w Malborku – Wikimedia Commons)

PartnerzyPrzewiń do góry