Tag: wojna polsko-szwedzka

Krzysztof Radziwiłł
Kalendarium historyczne

10 sierpnia 1622 roku Krzysztof Radziwiłł podpisał rozejm ze Szwecją

Tego dnia 1622 roku hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł podpisał rozejm ze Szwecją Rozejm ze Szwecją został podpisany w 1622 roku przez hetmana polnego litewskiego, Krzysztofa Radziwiłła. W sierpniu 1621 roku, gdy Rzeczpospolita koncentrowała swoje siły na południu kraju w celu odparcia nawałnicy tureckiej, Gustaw Adolf zaatakował Inflanty. Przeciw niemu […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1656 roku nastąpiło odbicie Warszawy z rąk Szwedów

Tego dnia 1656 roku wojska króla Jana Kazimierza odbiły Warszawę z rąk Szwedów Odbicie Warszawy z rąk Szwedów nastąpiło w 1656 roku przez wosjak króla jana Kazimierza. Oblężenie garnizonu szwedzkiego rozpoczęło się 24 kwietnia, kiedy to pod mury Warszawy przybyły oddziały litewskie pod dowództwem Pawła Sapiehy. Jednakże nie dysponując artylerią […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1629 roku miała miejsce bitwa pod Trzcianą

Tego dnia 1629 roku miała miejsce bitwa pod Trzcianą Bitwa pod Trzcianą to starcie w ramach wojny polsko-szwedzkiej tzw. o ujście Wisły, w której hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski zdecydowanie pokonał armię szwedzką dowodzoną przez króla Gustawa Adolfa. W tej głównie kawaleryjskiej bitwie jazda szwedzka za cenę ogromnych strat własnych […]

bitwa pod Kokenhausen
Kalendarium historyczne

23 czerwca 1601 roku rozegrała się bitwa pod Kokenhausen

Tego dnia 1601 roku miała miejsce bitwa pod Kokenhausen Bitwa pod Kokenhausen rozegrała się w pobliżu Koknese, zwanego przez Niemców bałtyckich Kokenhausen, w regionie Liwonii (dzisiejsza Łotwa). Podczas bitwy wojska polskie odniosły zwycięstwo, pokonując szwedzką odsiecz i zmuszając tym samym oblegające oddziały wroga do odstąpienia od oblężenia. Bitwa ta jest […]

Kalendarium historyczne

17 maja 1602 roku miało miejsce zdobycie twierdzy Fellin przez wojska polsko-kozackie

Tego dnia 1602 roku wojska polsko-kozackie zdobyły twierdzę Fellin Zobycie twierdzy Fellin przez wojska polsko-kozackie miało miejsce podczas wojny polsko-szwedzkej 1600-1611. Wojska Rzeczypospolitej po dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego oblegały miasto Felin w Inflantach. Po przybyciu posiłków pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego oraz artyleria rozpoczął się ostrzał. 4 maja poprzez […]