26 września 1629 roku podpisano traktat w Starym Targu

Tego dnia 1629 roku podpisano traktat w Starym Targu (Altmarku)

Traktat w Starym Targu, Altmarku to rozejm, kończył wojnę o ujście Wisły, która toczyła się pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją i trwała od 1626 roku.

Wyczerpane wojną strony chciały zakończyć działania, jednak najbardziej na tym zależało Francji i Anglii, które chciały wciągnąć Gustawa Adolfa w wojnę trzydziestoletnią.

Pakt podpisano 26 września i miał on obowiązywać przez 6 lat. Nie był on korzystny dla Rzeczpospolitej, gdyż kraje protestanckie i Francja nie chciały osłabienia Szwecji.

Aby Gustaw Adolf mógł skutecznie włączyć się do wojny trzydziestoletniej w jego rękach pozostawiono porty inflanckie, pruskie i pomorskie. Rzeczpospolita utrzymywała Gdańsk i Puck, a książę pruski Królewiec i Kłajpedę, a w zamian za oddanie Szwecji części swojego wybrzeża otrzymał dodatkowo Malbork, Sztum, Głowę i Żuławę Wielką. Księciu kurlandzkiemu oddano Mitawę.

Dodatkowo, ustanowiono cło z handlu gdańskiego. Całość wynosiła 5,5% z tego 3,5% dostawali Szwedzi, 1% Gdańsk i 1% miał przypadać królowi Polski.

Mimo tego, iż Szwecja w końcowej fazie wojny zaczęła przegrywać, to ostatecznie dzięki naciskom krajów zewnętrznych wyszła z tej wojny zwycięsko.

Wojna w Prusach wykazała, że aparat skarbowy Rzeczypospolitej jest niewydolny i nie daje rady udźwignąć prowadzenia długotrwałej wojny.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*