Tag: wojny z zakonem krzyżackim

Zakon Krzyżacki
Kalendarium historyczne

19 listopada 1190 roku założono Zakon Krzyżacki

Tego dnia 1190 roku został założony Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany w Polsce bardziej jako Zakon Krzyżacki Zakon Krzyżacki był zakonem rycerskim, jednym z trzech największych, obok Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty oraz Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa […]

Artykuły historyczne Średniowiecze

Wojska zaciężne – definicja i specyfika

Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim w XV wieku – definicja i specyfika Wojska zaciężne miały coraz większe znaczenie w ciągu XV wieku. Będzie to brzemienne w skutki dla wojskowości polskiej u progu nowożytności i później. Internet ubogi jest w obszerniejsze, kompleksowe opracowania dotyczące owego rodzaju wojsk. W związku […]