I pokój toruński

1 lutego 1411 roku zawarto I pokój toruński

Tego dnia 1411 roku zawarto I pokój toruński, kończący wojnę z zakonem krzyżackim

I pokój toruński kończył ”Wielką Wojnę” Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim. Na mocy jego postanowień Żmudź przeszła pod władzę Litwy na czas życia Władysława II Jagiełły i księcia Witolda, a po ich śmierci miała wrócić do Zakonu.

Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, a zamki oraz miasta chełmińskie i pomorskie oraz Nieszawa wróciły do Zakonu. Jeńcy obu stron mieli zostać uwolnieni. A jeńcy wzięci do niewoli podczas bitwy grunwaldzkiej mieli zostać wykupieni przez zakon za 100 tyś. kop groszy czeskich.

Kupcy obu stron mogli ponownie wędrować szlakami pomiędzy dwoma państwami.

Cześć historyków jest zdania, że zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało w pełni wykorzystane.

Comments are closed.