Tag: Zjednoczenie Niemiec

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Zjednoczenie Niemiec

Po zakończeniu II wojny światowej państwo niemieckie zostało podzielone na cztery strefy okupacyjne – Francji, Wielkiej Brytanii, USA oraz ZSRR. 05W momencie, kiedy drogi ZSRR i państw zachodnich się rozeszły i rozpoczęła się zimna wojna, alianci postanowili swoje strefy okupacyjne połączyć w jeden byt państwowy zwany Republiką Federalną Niemiec. Związek […]