polsko-niemiecki traktat graniczny

14 listopada 1990 podpisano polsko-niemiecki traktat graniczny

Tego dnia 1990 roku podpisano polsko-niemiecki traktat graniczny, potwierdzający granice na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Polsko-niemiecki traktat graniczny z 1990 roku potwierdzał istniejący kształt granicy niemiecko-polskiej. Nowo zjednoczone państwo niemieckie musiało bowiem wtórnie regulować kwestie granicy, dotąd ustalonej osobnymi traktatami z dwoma państwami (Republiką Federalną Niemiec oraz Niemiecką Republiką Demokratyczną).

Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku. To właśnie wtedy ostatecznie zrealizowano postanowienia Traktatu o ostatecznym uregulowaniu w odniesieniu do Niemiec, zwanego także Traktatem dwa plus cztery – od NRD i RFN, mające się scalić, oraz koalicji państw, które po wojnie podzieliły Niemcy na cztery strefy okupacyjne:

  • Wielka Brytania,
  • Francja,
  • Stany Zjednoczone,
  • Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Państwo niemieckie musiało odnawiać ustalone traktaty zawarte przed zjednoczeniem, w czasie ziemnej wojny. Jedną z kluczowych kwestii, była sprawa potwierdzenia dotychczas ustalonych granic. Granice z Polską do tej pory regulowały dwa osobne traktaty: Układ Zgorzelecki oraz Traktat między Polską a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków.

Układ Zgorzelecki zawarto 6 lipca 1950 między Polską, a NRD. Polską stronę reprezentowali Józef Cyrankiewicz i Stefan Wierbłowski, a niemiecką Otto Grotewohl i Georg Dertinger. Pierwszy artykuł, odnoszący się do wspólnej granicy brzmi:

Wysokie Układające się Strony zgodnie stwierdzają, że ustalona i istniejąca granica biegnąca od Morza Bałtyckiego wzdłuż linii na zachód od miejscowości Świnoujście i dalej wzdłuż rzeki Odry do miejsca, gdzie wpada Nysa Łużycka oraz wzdłuż Nysy Łużyckiej do granicy czechosłowackiej, stanowi granicę państwową między Polską a Niemcami. [1]

               Drugim traktatem poruszającym sprawę granicy był układ „o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków” zawarty między PRL a RFN 7 grudnia 1970 roku. Podpisany przez Józefa Cyrankiewicza oraz kanclerza Willy’ego Brandta podczas jego wizyty w Warszawie. Na mocy traktatu granica z Polską na Odrze i Nysie Łużyckiej również przez Zachodnie Niemcy uznana została za obowiązującą.

               Przełom związany z upadkiem Muru Berlińskiego i zjednoczeniem Niemiec zmuszał do odświeżenia dawnych traktatów granicznych. Spór o granicę został ostatecznie rozwiązany traktatem niemiecko – polskim o potwierdzeniu granicy z 14 listopada 1990 roku. Dokument został podpisany przez Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Hansa – Dietricha Genschera w Warszawie.

Fot. Mateusz War. / Wikimedia Commons


[1] Dz.U. 1951 nr 14 poz. 106

Comments are closed.