Tag: Zygmunt II August

Wojsko kwarciane
Kalendarium historyczne

25 marca 1562 Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane

Tego dnia na mocy decyzji sejmu piotrkowskiego z 1562 roku, król Polski Zygmunt II August utworzył wojsko kwarciane Wojsko kwarciane to oddziały, które wywodziły się z obrony potocznej powstałej na początku XVI wieku, którego celem była obrona południowo-wschodnich granic przed najazdami. Wojsko to miało charakter stały, które podlegało władzy hetmana […]

Komisja Morska
Kalendarium historyczne

24 marca 1568 roku została powołana Komisja Morska z Janem Kostką na czele

Tego dnia 1568 roku król Polski Zygmunt II August powołał do życia Komisję Morską z Janem Kostką na czele Komisja Morska to najwcześniej powstały w Europie urząd, który obejmował całokształt spraw morskich, nie tylko militarnych. Siedzibą Komisji był Gdańsk, a źródłem utrzymania malborskie dobra królewskie.  Mieszkańcy Gdańska nieprzychylnie spoglądali na […]

Bona Sforza
Kalendarium historyczne

1 lutego 1556 roku królowa Bona Sforza udała się do Bari we Włoszech

Tego dnia 1556 roku królowa Bona Sforza, nie potrafiąc się porozumieć ze swoim synem Zygmuntem Augustem, opuściła Kraków i udała się do dziedzicznego księstwa Bari we Włoszech Bona Sforza udała się do Bari we Włoszech, swego dziedzicznego księstwa, nie mogąc porozumieć się z synem. Zygmunt August i część senatorów była […]