Autor: baczkiewicz

Kalendarium historyczne

15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej urodził się Marian Kukiel

Generał dywizji Wojska Polskiego, historyk wojskowości działacz społeczny, polityk, uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Lwowa. Po klęsce Polski przedostał się do Francji, gdzie został powołany przez gen. Sikorskiego na stanowisko zastępcy Ministra Spraw Wojskowych. Po ewakuacji Wojska Polskiego do […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1548 roku cesarz Karol V Habsburg wydał dekret interim augsburskie

Dekret miał być próbą uregulowania kwestii religijnych w Rzeszy, po przegranej przez obóz ewangelicki I wojnie szmalkaldzkiej. Miało być to tymczasowe rozwiązanie, które miało obowiązywać do zakończenia obrad soboru trydenckiego. Składał się on z dwudziestu sześciu artykułów, które prezentowały naukę katolicką i ograniczały nauki protestanckie.Cesarz zaczął wprowadzać postanowienia siłą, co wywołało sprzeciw […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Frankenhausen

Było to decydujące starcie w ramach wojny chłopskiej w Niemczech. Powstańcy dowodzeni przez Thomasa Münzera, zostali pokonani przez wojska Jerzego Brodatego, księcia Saksonii i landgrafa heskiego Filipa Wielkodusznego. Bitwa zakończyła się rzezią, w której zginęło 6000 chłopskich żołnierzy. 300 kolejnych straciło życie w egzekucji przeprowadzonej 16 maja. Przywódca powstańców, Münzer, został ujęty, następnie […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1807 roku miała miejsce bitwa pod Strugą

Starcie rozegrało się pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim. Była to pierwsza potyczka ułanów z wojskami pruskimi na Śląsku, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400 żołnierzy i 4 działa). Szarża ułanów rozbiła jazdę prusaków i zmusili ich do odwrotu. Do […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1702 roku zmarł Feliks Kazimierz Potocki – hetman wielki koronny i kasztelan krakowski

Urodzony w 1630 roku był synem Stanisława Rewery Potockiego. Brał udział w wyprawie cudnowskiej (1660), w kampanii ukraińskiej 1664 r. w czasie wojny polsko-rosyjskiej. W 1667 r. wziął udział w bitwie pod Podhajcami, a w 1673 r. w bitwie pod Chocimiem. Również uczestniczył w bojach za Jana III Sobieskiego z […]

Kalendarium historyczne

15 maja 1926 roku zakończyły się walki podczas tzw. przewrotu majowego

W wyniku zamachu i zbrojnego wystąpienia Józef Piłsudski zdobył władzę w II Rzeczypospolitej. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd. W tym samy dniu został powołany pierwszy rząd Kazimierza Bartla, który miał działać tylko do czasu wyboru nowego prezydenta.Na zdjęciu groby żołnierzy poległych […]

Kalendarium historyczne

2 maja 1920 roku ogłoszono powstanie „Republiki Viareggio”

2 maja 1920 roku we włoskim mieście Viareggio wybuchła rewolta i ogłoszono powstanie „Republiki Viareggio”. Doszło do tegopo tym jak karabinier zastrzelił w trakcie meczu Viareggio-Lukka fana miejscowej drużyny piłkarskiej, zamordowanym kibicem był Augusto Morganti. Doszło do oblężenia siedziby karabinierów, której broniła „Gwardia Czerwona”. Rewolucja upadła po tym jak do […]

Matura z historii

Kultura antycznej Grecji – 8. temat maturalny

W kolejnej części repetytorium maturalnego przedstawiamy „pewniaka” na egzaminie z historii – kulturę grecką. 1) Literatura: W kulturze grackiej zwykle wyodrębniamy trzy główne okresy :  archaiczny (trwa od końca VI w.p.n.e., a nazwa pochodzi od archaios, czyli „stary”), klasyczny (obejmuje on V i IV w.p.n.e., następuje rozkwit kultury greckiej), hellenistyczny […]