15 maja 1548 roku cesarz Karol V Habsburg wydał dekret interim augsburskie

Dekret miał być próbą uregulowania kwestii religijnych w Rzeszy, po przegranej przez obóz ewangelicki I wojnie szmalkaldzkiej. Miało być to tymczasowe rozwiązanie, które miało obowiązywać do zakończenia obrad soboru trydenckiego. Składał się on z dwudziestu sześciu artykułów, które prezentowały naukę katolicką i ograniczały nauki protestanckie.Cesarz zaczął wprowadzać postanowienia siłą, co wywołało sprzeciw protestantów. Dopiero przegrana cesarza w II wojnie szmalkaldzkiej zmusiła go do przywrócenia wolności wyznania ewangelikom, co potwierdził pokój augsburski z 1555 roku.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*