Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1397 roku została zawarta Unia Kalmarska

Unia Kalmarska jednoczyła Norwegię, Danię i Szwecję pod berłem jednego władcy. Wszystkie trzy kraje miały wybierać jednego władcę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną oraz zachowywały pewną niezależność. Pierwszym władcą na czele związku państw został Eryk Pomorski, który sprawował rządy autorytarne. Przez cały okres istnienia unii dochodziło do napięć między kolejnymi […]

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1983 roku zmarł Miron Białoszewski

Miron Białoszewski – Urodził się w 1922 w Warszawie i tam się wychował. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, zdał maturę i studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas Powstania Warszawskiego ukrywał się wśród ludności cywilnej, a po zakończeniu zrywu przebywał w obozach tymczasowych. Wrócił do Warszawy w 1945 roku. […]

Kalendarium historyczne

16 czerwca 1815 roku w bitwach pod Quatre Bras i pod Ligny Napoleon I Bonaparte odniósł swoje ostatnie zwycięstwo

Bitwa pod Ligny i pod Quatre Bras – Obie bitwy były ostatnimi w historii zwycięstwami Napoleona. Stanął on na czele armii francuskiej w starciu z armią pruską pod dowództwem Bluchera. W trakcie bitwy doszło do nieporozumienia związanego z gen. d`Erlonem, który miał przeprowadzić uderzenie na pozycje przeciwnika, lecz nie orientował […]

Kalendarium historyczne

16 czerwca 1940 roku Philippe Petain został premierem Francji

Philippe Petain – Brał udział w walkach podczas I wojny światowej. Po konflikcie piastował m.in. funkcję przewodniczącego Rady Wojennej, głównego inspektora armii, a także był marszałkiem Francji. Po agresji niemieckiej na Europę Zachodnią został mianowany premierem Francji, a 6 dni po tym wydarzeniu podpisał zawieszenie broni z Niemcami oraz otrzymał […]

Kalendarium historyczne

16 czerwca 1775 roku rozegrała się bitwa o Bunker Hill podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Bitwa o Bunker Hill – Do starcia doszło podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Rebelianci amerykańscy pod dowództwem płk. Williama Prescotta rozpoczęli w nocy 16 czerwca kopanie rowów i budowę umocnień w okolicy Breed`s Hill i Bunker Hill. Oba wzgórza znajdowały się na półwyspie Charlestown, który był otoczony przez jednostki […]

Kalendarium historyczne

15 czerwca 1389 roku rozegrała się bitwa na Kosowym Polu

Bitwa na Kosowym Polu – Starcie zbrojne było epizodem w trakcie ekspansji tureckiej na Europę trwającej w XIV wieku.  Rozegrało się nad rzeką Sitnicą na terytorium dzisiejszego Kosowa. Wojskami serbsko-bośniackimi dowodził książę Lazar, a naprzeciwko stanęły wojska Murada I. W bitwie prawdopodobnie brały udział także oddziały polskie. Wkład w zwycięstwo […]