14 czerwca 1940 roku wojska niemieckie wkroczyły do Paryża

Do zajęcia stolicy Francji przez hitlerowców doszło po ponad miesięcznym natarciu na Europę zachodnią. 10 maja 1940 roku zakończyła się tzw. dziwna wojna, czyli okres kilku miesięcy podczas których na granicy między Niemcami a Francją nie dochodziło do walk, mimo że oba państwa były oficjalnie w stanie wojny. Tego dnia Wermacht rozpoczął realizację planu „Fall Gelb” i zajął Luksemburg. Cztery dni później skapitulowała Holandia, a 28 maja zawieszono działania wojenne w Belgii. Na czele wojsk niemieckich stał gen. Walther von Brauchitsch. 5 czerwca rozpoczęto realizację planu „Fall Rot”, czyli ostatecznego uderzenia i zajęcia Francji. 9 dni później hitlerowcy zajęli niebroniony Paryż. Miasto było wolne, czyli wyłączone z działań wojennych głównie w celu ochrony ludności cywilnej oraz zabytków. Wydarzenie to znacząco podburzyło morale wojsk francuskich, które 8 dni później – 22 czerwca skapitulowały. Przez kolejne 4 lata Paryż znajdował się pod okupacja niemiecką, aż do zakończonego sukcesem powstania paryskiego w 1944 roku.

Fot. Wikimedia Commons

Jan Lewandowski

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*